Med de 28 nye studiepladser, er der dermed 178 lægestuderende i Aalborg.

Aalborg får flere lægestuderende

Lægestudiet på Aalborg Universitet er blevet tildelt 28 ekstra medicinstuderende. De ekstra studiepladser skal styrke lægedækningen i Nordjylland.

Aalborg Universitet er netop blevet tildelt 28 ekstra studiepladser på lægestudiet fra sommeren 2019. Dermed vil lægestudiet i Aalborg have i alt 178 studiepladser. De nye studiepladser på AAU skaber glæde ved Region Nordjylland. 

- Det øgede optag vil helt klart styrke lægedækningen i regionen på sigt, og vi glæder os til sammen med AAU at løfte opgaven med at uddanne lægerne, siger Ulla Astman.

Det er ikke første gang at lægeuddannelsen i Nordjylland øger optaget. Så sent som i sommeren 2017 fik Aalborg Universitet lov til at øge optaget med 50. De 28 ekstra studiepladser i Nordjylland kan forhåbentlig hjælpe Region Nordjylland med manglen på læger. 

- Erfaringerne med de første kuld færdiguddannede læger fra Aalborg viser, at 8 ud af ti bliver i landsdelen, når de har færdiggjort deres eksamen. Det understreger vigtigheden af flere medicinstuderende som et af midlerne til at styrke lægedækningen. Det er vores opgave at fastholde de studerende i regionen efterfølgende. Det har vi gode erfaringer med, når lægerne har færdiggjort deres speciallægeuddannelser på regionens sygehuse, siger Ulla Astman.

Mobilitetsundersøgelser viser, at de lægestuderende – ligesom de færdiguddannede speciallæger - oftest bliver i den region, hvor de har færdiggjort deres medicinstudie eller speciallægeuddannelse og stiftet familie, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.