LIGE NU:

Kommuner Kan blive svært at finde plads til alle elever

Hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne forbliver de samme, når og hvis de ældste skoleelever får lov til at vende tilbage i skole, bliver det en udfordring at finde plads nok på alle skoler i Aalborg Kommune.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde onsdag eftermiddag, at hun ønsker, at de ældste elever skal tilbage til en hverdag, de kender. En udmelding, som skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har forberedt sig på i nogle dage.

Her har man nemlig været i gang med at kortlægge, hvad skolerne har af plads tilbage, og hvad kommunen får behov for derudover, hvis de ældste elever skal tilbage på skolebænken.

- Vi ved ikke mere end alle andre, men vi har de seneste uger arbejdet med forskellige scenarier for, hvordan man kunne lukke skolerne op, så det både er sundhedsmæssigt forsvarligt, og så eleverne kan få en god skoledag med deres venner, siger skolechef Mads Jørgensen i en pressemeddelelse.

De forskellige scenarier, man arbejder med, tager både udgangspunkt i fuld og delvis genåbning. Hvis der bliver tale om en fuld genåbning, vil de fleste skoler skulle tænke kreativt for at finde lokaler og måske også tænke uden for skolens vægge.

En delvis genåbning kunne derimod indebære, at nogle klasser møder ind halvdelen af ugen, mens resten møder ind de andre dage. Der kunne også blive tale om, at nogle elever møder indtil middag, mens resten møder over middag. Den tid, som eleverne ikke er på skolen, får de fjernundervisning som nu. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Samme melding lyder i Brønderslev. Se et interview med distriksskoleleder Carl-Otto Borup fra Brønderslev Syd Skoledistrikt herunder. 

Interviewet med Carl-Otto Borup ligger sidst i videoen. 

Kreative løsninger

Der er 51 folke- og specialskoler under Aalborg Kommune, som har vidt forskellig indretning og størrelse.

- Derfor vil behovet naturligvis være forskelligt fra sted til sted. Men ud over at undervise udendørs, ville man nok også skulle kigge mod andre kommunale bygninger i skolens nærhed - sportshaller og deres cafeterier, sognegårde, spejderhytter og lignende, skriver Aalborg Kommune.

Hvis ikke der er plads nok i de kommunale bygninger, har Skoleforvaltningen været i kontakt med nogle af kommunens forskellige ungdomsuddannelser, som stadig har tomme lokaler. Sidste mulighed ville være private aktører som hoteller og konferencecentre.

Fælles for alle de scenarier, Skoleforvaltningen og skolerne arbejder med, er, at man ikke ved, om de kommer i brug. Men det har været vigtigt for forvaltningen at være forberedt, så man hurtigt kan få alle elever tilbage, når der bliver lukket op.

- Vi håber selvfølgelig, at vi snart får at vide, at de store elever får lov til at komme tilbage, for der er ingen tvivl om, at eleverne begynder at savne det sociale samvær ved skolegangen. Og vi vil jo også gerne kunne give de elever, som afslutter skolen i år, en mulighed for at gøre det på en god måde. Men sundheden kommer naturligvis i første række, siger skolechef Mads Jørgensen.