LIGE NU:

Aalborg Kommune udsætter indvielsen af Egnsplanvej

Den er gal med Egnsplanvej i Aalborg efter omfattende renovering. En afsluttende TV-inspektion af afvandingsledninger har afsløret flere fejl og mangler, blandt andet defekte rør, og indvielsen er nu udskudt.

Aalborg Kommune udsætter nu indvielsen af den godt seks kilometer lange Egnsplanvej, der forbinder Hadsund Landevej i øst med motorvej E45 i vest.

Vejen er ellers taget i brug og skulle efter planen indvies med et cykel- og motionsløb den 23. juni 2019. Men Aalborg Kommune stiller nu krav til entreprenøren om udskiftning af defekte afvandingsledninger, inden vejen officielt overtages: 

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er rigtig kede af, at færdiggørelsen af Egnsplanvej er udskudt. I forbindelse med, at entreprenøren har anmodet om aflevering af anlægget til Aalborg Kommune, har vi bedt om en afsluttende TV-inspektion af afvandingssystemerne under vejkassen. Her har vi nu modtaget en rapport, der desværre afslører alvorlige fejl og mangler, som skal udbedres, inden vi kan overtage vejen. Det er rettidig omhu, men det har desværre den konsekvens, at indvielsen nu må udskydes, indtil alle forhold er bragt i orden, forklarer rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen. 

TV2 Nord kunne i forrige uge afslører, at høje bump på asfalten på selv samme vej generede trafikanterne. 

Asfalten på den ene del af vejen passer ikke med laget på den anden. Derfor er der opstået utilsigtede bump på vejen, som bilisterne skal køre henover. 

- Slidlag er det sidste lag asfalt, der kommer på, og det betyder, at man reparerer alt andet, før man lægger slidlag på, så man ikke skal ødelægge slidlaget, hvis der skal laves en reparation. Det er den overgang, som bilisterne kan mærke, når de kører derude, forklarede Martin Holst Fischer, der er afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune til TV2 Nord den 3. maj.

 

 
 
Foto: Sofie Bach

 

M. J. Eriksson, der er totalentreprenør på vejprojektet, er efter konstateringen af fejl og mangler blevet bedt om at fremlægge en plan for udbedring af fejlene, men det ligger allerede nu fast, at der ikke kan komme slidlag på vejen inden sommerferien.  

M. J. Eriksson gennemførte i 2017 en tilsvarende TV-inspektion af de mange afvandingsledninger under vejen, og på daværende tidspunkt var der nogle problemer med rørene, men disse er efterfølgende blevet udbedret. Nu er der gennemført en afsluttende TV-inspektion af ikke mindre end 25 kilometer afvandingsledninger, og det er i den forbindelse, at fejl og mangler, herunder de defekte rør, er blevet opdaget: 

- Afvandingsledninger og dræn har til formål at lede regnvandet væk fra vejen, og det er af stor betydning, at de fungerer optimalt. Ødelagte afvandingsledninger kan nemlig føre til uhensigtsmæssigt store ansamlinger af vand på kørebanen, eller risiko for underminering af vejen. Derfor er det naturligvis noget, som vi ser med stor alvor på, siger stadsingeniør Svend Erik Pedersen fra Aalborg Kommune.

Han siger supplerende, at de fleste reparationer og udskiftninger af afvandingsrørene sandsynligvis kan udføres fra rabatten ind under vejen, men at det formentlig i perioder også vil komme til at genere trafikken. Udgiften til udbedring af fejlene påhviler entreprenøren, og stadsingeniøren forventer således ikke ekstraudgifter til kommunen i denne sammenhæng. 

 

Cykel- og motionsløb udskydes

 

Stadsingeniør Svend Erik Pedersen fra Aalborg Kommune forklarer nogle af de mange udfordringer, der er på Egnsplanvej. 
40_percent

play Det sidste slag er slået: Jan Ø. Jørgensen lægger ketcheren på hylden

Ambulance med udrykning genrebillede

Pige på halvandet år kørt ihjel af traktor

Aalborg sygehus universitetshospital

play Sygeplejerskers strejke giver overbelægning på Aalborg Universitetshospital

Gistrup skole

play Aalborg Kommune tvinges til at bruge 70 millioner til genopbygning af skoler

40_percent

play Det sidste slag er slået: Jan Ø. Jørgensen lægger ketcheren på hylden

Ambulance med udrykning genrebillede

Pige på halvandet år kørt ihjel af traktor

Aalborg sygehus universitetshospital

play Sygeplejerskers strejke giver overbelægning på Aalborg Universitetshospital

Til forsiden

Til forsiden