Salg af hvid cement fra Aalborg Portland Holdings produktionsanlæg i blandt andet Aalborg bidrog med cirka 30% af koncernens omsætning sidste år og er dermed medvirkende til, at Aalborg Portland Holding er godt rustet til fremtiden. Foto: Aalborg Portland

Aalborg Portland: Rekordomsætning i 2019

Fortsat solid indtjening sikrer fundament for fremtidige investeringer og vækst.

Aalborg Portland Holding, der blandt andet er moderselskab for Aalborg Portland A/S, har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2019.

Det viser en stigning i omsætningen til godt ni milliarder kroner – hvilket er en fremgang på godt to procent i forhold til 2018. Resultatet for 2019 blev på 710 millioner kroner efter skat mod godt en milliard kroner året før, som var positivt påvirket af finansielle engangsindtægter.

I en pressemeddelelse fra Aalborg Portland Holding lyder det:

Med en lav rentebærende gæld og en høj egenkapital står koncernen godt rustet i et mere usikkert globalt cementmarked som følge af coronaepidemien, men også til yderligere investeringer i vækst og bæredygtighed.

Vi kan glæde os over, at vi har leveret den højeste omsætning i koncernens historie, og at vi siden finanskrisen har haft 10 års konstant vækst på toplinjen og en fortsat solid global indtjening, udtaler koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding. Foto: Aalborg Portland

- Trods vanskelige markedsvilkår på især det tyrkiske marked, har vi generelt set en tilfredsstillende udvikling i 2019. Vi kan glæde os over, at vi har leveret den højeste omsætning i koncernens historie, og at vi siden finanskrisen har haft 10 års konstant vækst på toplinjen og en fortsat solid global indtjening, udtaler koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding i pressemeddelelsen.

- Vi har de seneste år kunnet høste frugten af en vellykket vækststrategi i især Belgien, men også i USA, hvor vi for første gang i 2019 opnåede den fulde effekt af investeringen i en øget kapitalandel i Lehigh White Cement Company. De internationale markeder spiller en meget vigtig rolle for koncernen i forhold til både vækst og risikospredning, og vores aktiviteter i Danmark tæller i dag cirka 25% af Aalborg Portland Holding-koncernens samlede aktiviteter, fortsætter Henning Bæk.

Sælger mere hvid cement

Væksten i 2019 er også drevet af et stigende salg af hvid cement, som Aalborg Portland Holding er verdens største leverandør af med en markedsandel på cirka 20%. Salg af hvid cement fra koncernens produktionsanlæg i USA, Kina, Malaysia, Egypten og Danmark bidrog med cirka 30% af koncernens omsætning sidste år og er dermed medvirkende til, at Aalborg Portland Holding er godt rustet til fremtiden.

- En solid indtjening gennem en årrække og stærk pengestrøm fra driften har været med til at sikre en meget lav rentebærende gæld og en høj egenkapital. Det giver os et stærkt udgangspunkt for de udfordringer, der nu venter. Her tænkes især på coronakrisen, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af, og dens betydning for koncernens omsætning og indtjening, forklarer Henning Bæk.

I 2019 betalte Aalborg Portland Holding cirka 240 millioner i selskabsskat i de lande, hvor koncernen er repræsenteret, heraf en stor andel i Danmark, hvilket placerer koncernen blandt de 75 største skattebetalende selskaber i Danmark. 

Væksten i 2019 er også drevet af et stigende salg af hvid cement, som Aalborg Portland Holding er verdens største leverandør af med en markedsandel på cirka 20%. Foto: Aalborg Portland

750 millioner til bæredygtig omstilling

Den igangværende grønne omstilling vil over de kommende år kræve betydelige investeringer. Over de næste tre år har koncernen allokeret cirka 750 millioner kroner til investeringsprojekter, som skal styrke bæredygtigheden på globalt plan – herunder i Danmark, som blandt andet er hjemsted for koncernens globale forsknings- og udviklingsafdeling, der har været spydspids for koncernens bæredygtige initiativer gennem flere årtier.

Henning Bæk påpeger dog, at rammevilkårene for den europæiske del af koncernen fortsat skal understøtte virksomhedernes indtjenings- og konkurrenceevne, hvis den grønne omstilling i den energiintensive industri skal kunne videreføres:

- Vi har en klar målsætning om at fortsætte vores bæredygtige investeringsplaner, som fortsat ligger øverst på prioriteringslisten. Vi ønsker at fortsætte den vej, men vi skal også kunne forrente de investeringer, vi foretager. Derfor er det altafgørende, at vi har rammevilkår, der giver mulighed for flere investeringer i miljøteknologi, innovation og arbejdspladser, også når vi oplever konjunkturudsving, forklarer Henning Bæk.

- Når vi vender tilbage til den klimapolitiske hverdag, er det helt essentielt, at der ikke indføres nationale særafgifter på fx CO2, og at EU’s kvotesystem dæmmer op for CO2-lækage til konkurrenter uden for EU, som ikke er CO2-reguleret. Det vil ikke bare slå benene væk under investeringslysten – det vil også udvande vores konkurrenceevne på globalt plan, da vi i modsætning til flere af vores globale konkurrenter allerede er underlagt store afgifter gennem EU’s kvotesystem, siger han i pressemeddelelsen.

Læs også Trods coronapandemi: Aalborg Portland fortsætter cementproduktion