Seneste nyt:

Aalborg Universitet skal kunne klare en 100 års-regn

Sø- og kanalanlægget på Campus Aalborg skal klimasikres mod kraftige skybrud. Et projekt til 20 millioner kroner.

En ren win-win-situation. Sådan beskriver Bygningsstyrelsens direktør, Rasmus Brandt Lassen, det arbejde, der de seneste måneder er blevet foretaget på sø-og kanalanlægget ved Fibigerstræde på Campus Aalborg.

Her bliver der skruet gevaldigt op for kapaciteten i anlægget, så det fremover vil kunne klare regnmængder af en kaliber, som statistisk set kun forventes hvert 100. år.

- Vi fremtidssikrer området mod det ustadige danske vejr, og samtidig forbedrer vi biodiversiteten, siger Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen.

 
 

Søen mod Niels Bohrs Vej bliver lavet cirka syv gange større, og regnvand, som tidligere har været opmagasineret i kanalerne, skal fremover opmagasineres i søen. Der bliver desuden plantet ekstra træer og buske.

Det er Bygningsstyrelsen, der sammen med Aalborg Universitet, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening har valgt at poste 20 millioner kroner i projektet.

Oprensning har været længe ventet

Området har længe trængt til en kærlig hånd. Blandt andet har manglende vedligeholdelse betydet, at stillestående og plumret vand har medført lugtgener på campusområdet.

- Oprensningen af søerne og kanalerne har været ønsket af universitetet i mange år. At vi nu har skabt et projekt, der forener de rekreative værdier og et øget naturindhold med forbedret vandkvalitet samt klimasikring er helt unikt, siger Mogens Juul Møller, der er Campus Direktør fra Aalborg Universitet.

 
 

Samtidig kan studerende og forskere på Aalborg Universitet bruge projektet som case for studieprojekter og forskningsformål.

- Projektet er forbilledligt

Også ved Aalborg Kommune er man glad for at området nu forskønnes.

- Projektet er forbilledligt på flere måder. For det første fordi det som klimaprojekt sikrer området mod fremtidige skybrud samtidig med, at vi udvikler et nyt stort og sammenhængende grønt område, der binder kvarteret sammen. For det andet fordi projektet er resultatet af et unikt og løsningsorienteret samarbejde imellem AAU, Bygningsstyrelsen, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune, siger Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.

Anlægsarbejdet forventes at være færdigt i slutningen af 2020.