LIGE NU:

Aalborg valgt som landsdækkende rådgiver på handicapområdet

Aalborg Kommune har vundet Socialstyrelsens udbud som leverandør af ekspertviden i de mest specialiserede sager med børn og unge, som har medfødt hjerneskade eller kommunikations- og bevægelseshandicap.

Det er Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland under Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, som fra den 1. august skal rådgive både borgere og andre kommuner i de mest specialiserede sager om børn og unge med medfødt hjerneskade eller kommunikations- og bevægelseshandicap.

Det betyder, at andre kommuner og borgere fra den 1. august kan trække på Aalborg Kommunes ekspertviden i nogle af de mest specialiserede sager.

Rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen glæder sig over, at hans forvaltning fremover skal rådgive andre:

- Jeg er glad og stolt over, at Socialstyrelsen vil tilbyde vores dygtige faglige eksperter fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland til andre kommuner og borgere med behov for specialiseret rådgivning. Det er utrolig vigtigt for vores eksperter at rådgive i flest mulige sager, fordi de på den måde bedre kan vedligeholde deres høje faglighed. Det betyder meget for vores egen mulighed for at fastholde vores dygtige medarbejdere og ikke mindst for de andre kommuner, som nu også får mulighed for at trække på vores ekspertviden.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland skal rådgive blandt inden for området medfødt hjerneskade som f.eks. børn og unge med medfødte alkoholskader, epilepsi og kognitive funktionsnedsættelser.