Foto: TV2/Nord

Anden placering af vindmøller bør undersøges

Et forslag om nye vindmøller, der er mere end dobbelt så høje som de nuværende møller, har mødt modstand hos borgerne ved Øster Hassing Kær. Derfor mener Venstre, at det skal undersøges, om man kan finde en anden placering.

Aalborg Kommune vedtog i sidste byrådsperiode, at der skulle lave en vindmølleplan. Her fandt man ud af, at kommunens energipolitiske mål kan opnås, hvis man opgraderer ni steder, hvor der allerede er opstillet vindmøller. En af stederne er Øster Hassing Kær, men Venstre mener, at man bør undersøge andre muligheder for placering af vindmøllerne.

Opgraderingen vil betyde, at der skal sættes seks vindmøller op, som er 150 meter høje, hvor de nuværende vindmøller er 70 meter høje. Byrådet har fået mange henvendelser fra borgere, der er utilfredse med forslaget.

Selvom lovgivningen i forhold til placering og afstand til omkringliggende huse er overholdt, så mener Venstre, at en anden placering skal undersøges, eller man skal finde ud af, om man kan bruge mindre møller med færre gener, hvis de skal stå samme sted som de nuværende vindmøller ved Øster Hassing Kær.

- Det er bekymrende, at så mange bliver påvirket indirekte af generne ved de planlagte vindmøller ved Gandrup og Øster Hassing. De objektive krav er måske opfyldt, men vi må også se på, hvor mange der påvirkes indirekte og hvordan, siger rådmand Tina French Nielsen.