LIGE NU:

Awidas pas gjorde hende 10 år "yngre": Nu får hun endelig pension

Aalborg Kommune tildeler Awida Barradine Adam førtidspension efter knap syv år i venteposition.

TV2 Nord fortalte om Awidas besynderlige sagsforløb d. 5. februar sidste år. Sandsynligvis på grund af en fejl i hendes pas var hun på papiret 10 år yngre end hendes reelle alder.

Det betød, at hun som flygtning skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet og leve op til krav om danskkundskaber.

En lægeerklæring fra Awidas tidligere læge Ole Borre vurderede ellers utvetydigt, at hun fremstod cirka 10 år ældre, end hendes pas indikerede, men det fik ikke Udlændingestyrelsen til at rette datoen.

Nu har Aalborg Kommune fået foretaget en ny lægeundersøgelse, som når til samme resultat, som den første.

I deres afgørelse skriver Aalborg Kommune:

” Det fremgår af flere journalnotater fra samtaler, at du på ingen måde fremstår alderssvarende, men nærmere 10 år ældre end, du ifølge dit CPR-nummer er. Udlændingestyrelsen var allerede på dette tidspunkt orienteret, men har flere gange vurderet, at der ikke kan træffes afgørelse om at ændre CPR-nummeret, fordi der ikke forelægger den nødvendige dokumentation”.

300120 Awida
Foto: Stefan Kjærgaard

Awida Barradine Adam har nu to lægeerklæringer, der understøtter hendes højere alder, og hvorfor hendes helbred gør hende uegnet til at lære dansk eller passe et arbejde. Derfor har Aalborg Kommune indstillet hende til en førtidspension, fordi Udlændingestyrelsen altså ikke ville rette fødselsdagen i hendes pas. Aalborg Kommunes Jobcenter støtter sig i høj grad til lægernes vurdering:

” Der er i de to ovennævnte attester beskrevet et betydeligt nedsat funktionsniveau, og at denne nedsættelse vurderes at være varig uden sandsynlig udsigt til bedring……

Efter en samlet faglig vurdering anser vi det derfor for dokumenteret, at din arbejdsevne er varigt nedsat i et omfang, der udelukker selvforsørgelse, også i et fleksjob med fornødent skånehensyn”.

Awida kom til Danmark i 2014 som flygtning fra Darfur efter at have levet mere end 11 år i en FN-flygtningelejr i Chad. Awida og hendes familie var blandt de allersidste , der kom til Danmark, inden regeringen lukkede grænserne også for FN-flygtninge.