LIGE NU:

Elgeinvasionen fortsætter i Lille Vildmose

På fredag flytter yderligere fem svenske elge ind i Lille Vildmose. Dermed øges bestanden til i alt 10 elge i Danmarks største fredede landområde.

De svenske elge fortsætter sit indtog i Lille Vildmose. På fredag kommer fem nye dyr til området.

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da 5 svenske elgkalve i november 2015 ankom til Lille Vildmose i Østhimmerland. Siden juni måned, hvor de første fem elgkalve blev lukket ud i det 21 km2 store Mellemområde, har elgene sammen med krondyr indgået som en vital del af mosens naturlige økosystem, og mange besøgende har haft fornøjelsen af at fange et glimt af elgene.

- Vi har fulgt dyrene tæt og kan konstatere, at de trives og er med til at holde bestanden at træer og buske nede, om end at 5 elges indsats er begrænset i det 2.100 ha store Mellemområde. Netop træer og buske er en trussel for genopretningen af højmosen, og da elgene er store planteædere, har de en vigtig rolle som en naturlig del af Lille Vildmoses økosystem. Nu hvor vi kan se, at de første 5 elge er faldet godt til, er vi klar til at øge bestanden med 4 kvier og 1 tyr, siger Jens Vinge, der er Skov- og Landskabsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen.

Ligesom det var tilfældet med de første elge, begynder de nye elgkalve deres ophold i Lille Vildmose med at være i karantæne for at sikre, at de får en vild og sky adfærd og bliver vænnet til Lille Vildmose. Det bliver sandsynligvis i juni, at elgene lukkes ud i Lille Vildmose, hvor de kan slutte sig til den nuværende bestand af elge i det 21 km2 store område.