02:16

I LIlle Vildmose blev fem elgkalve i dag sluppet ud i det store mellemområde, hvor de skal være naturplejere. Men elgene er gode til at gemme sig og ikke sådan lige at få øje på.

Elgene i Lille Vildmose har nu fri adgang til det 21 kvadratkilometer store naturområde, der er hegnet ind med 31 km hegn. Foto: Mick Anderson

Elgene i Lille Vildmose har nu fri adgang til det 21 kvadratkilometer store naturområde, der er hegnet ind med 31 km hegn. Foto: Aalborg Kommune

Elgene i Lille Vildmose har nu fri adgang til det 21 kvadratkilometer store naturområde, der er hegnet ind med 31 km hegn. Foto: Aalborg Kommune

1 af 4

Elgene er sluppet løs i Lille Vildmose

Den store dag er kommet. De fem elge i Lille Vildmose er sluppet løs.

Siden november 2015 har de 5 elgkalve i Lille Vildmose gået i et mindre, hegnet område af Lille Vildmose sydøst for Aalborg. Nu er tiden kommet til at lukke elgene ud i det 21 kvadratkilometer store Mellemområde, hvor de sammen med bestanden af krondyr vil indgå som naturplejere af mosens naturlige økosystem. Dermed bliver det også muligt for besøgende at fange et glimt af elgene.

- Vi åbnede fire porte i den lille indhegning på 22 hektar torsdag morgen, men elgene er ikke gået igennem til det store område endnu. Vi har kameraovervågning ved portene, men de ikke spottet endnu, fortæller Skov- og Landskabsingeniør Jens Vinge fra Aalborg Kommune. 

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen glæder sig til at følge elgens videre færden:

- Vi kan se, at elgene i Lille Vildmose trives og har det godt. Nu bliver det spændende at se, om de kan klare sig selv, når de kommer ud i Mellemområdet. De er jo stadig ikke ret gamle, og vi betragter dem endnu som små novicer, der skal lære at stå på egne ben. Selvom vi endnu ikke ved, hvornår elgene vil tage imod invitationen til at gå ud i Mellemområdet, så glæder det mig, at besøgende nu endelig har muligheden for at opleve elgene i mosen, siger rådmanden. 

00:17

På torsdag bliver elgene sluppet løs i Lille Vildmose

Luk video

Hvis man er heldig nok til at spotte en elg i området, opfordres man til at respektere dyrenes adfærd. 

- Vi opfordrer til, at man bliver i bilen. Dyrene vil nemlig højst sandsynligt blive forskrækkede og løbe væk, hvis man stiger ud af bilen. Elgene skal med tiden kunne føle sig trygge ved, at biler og mennesker opholder sig på vejene. Derfor opfordrer vi alle til at vise hensyn til dyrene, forklarer Jacob Skriver, der er driftsleder ved Aage V. Jensen Naturfond, der ejer store dele af Lille Vildmose. 

Der er udsat fem elge i LIlle Vildmose, som har det godt, efter de er flyttet fra Sverige til Danmark. Foto: Mick Anderson

 

Der er etableret i alt fem såkaldte fæ-riste samt lige så mange hestevognslåger ved indfaldsvejene til Mellemområdet. Disse sikrer fri adgang for besøgende i området samtidig med, at elge og krondyr holdes inde i området. 

Fakta om elgene i Lille Vildmose

  • Elgene indgår som et dynamisk bidrag til den varierede mosaik af økosystemer, der er blevet genskabt i Mellemområdet
  • Elgene vil bidrage til den genopretningsproces, som er sat i gang ved sin færden og fødevalg 
  • Elgene supplerer bestanden af krondyr, som også er store, planteædende pattedyr. Elgene æder hovedsagelig de træer og buske, som er en trussel for genopretningen af højmosen.
  • Dyrenes tilstedeværelse, forskellige adfærdsmønstre og måder at søge føde på skaber i samspil en fantastisk dynamik og en rigdom af arter.