Nordjyllandsværket i Vodskov er en af de varmeleverandører, der kan få glæde af den store elkedel, der kan levere fjernvarme i tilfælde af nedbrud hos en af de normale leverandører. Arkivfoto. Foto: Per Frank Paulsen

Energikoncern vil producere fjernvarme med enorm elkedel

Aalborg Energikoncern køber nu en kæmpe elkedel, der kan levere varme til Nordjylland baseret på grøn energi i tilfælde af afbrydelser.

Det kan godt være, dine tanker automatisk bliver ledt hen på den hvæsende husholdningsanordning, du har stående i køkkenet, der varmer dit vand. Men ikke desto mindre vil Aalborg Energikoncern købe en såkaldt elkedel - bare en enorm en af slagens.

Elkedelen kan levere en fjernvarmeeffekt på cirka 35 megawatt og kan tages i brug, hvis der er et udfald hos en af de store varmeleverandører i Nordjylland Reno-Nord, Aalborg Portland eller Nordjyllandsværket. 

Kedelen varmer vandet op ved hjælp af overskudsenergi fra vindmøller og er derfor baseret på grøn energi. Det fortæller direktør i Aalborg Varme A/S, Jesper Høstgaard-Jensen.

- En elkedel vil give os mulighed for at producere fjernvarme baseret på grøn el i stedet for som hidtil på olie eller gas. Samtidig giver en elkedel os mulighed for at sælge ydelser på el-markedet, så vi i perioder kan konvertere el til fjernvarme, når der er overkapacitet af el i markedet fra for eksempel vindmøller, siger han. 

Elkedelen skal bygges af det nordjyske firma Inopower A/S, der har til huse i Nørresundby. Retten til at opføre kedlen blev sat i EU-udbud, hvor Inopower tog den. 

Udover elkedelen har Aalborg Energikoncern foretaget en række opgraderinger, der skal øge fjernvarmeeffekten og reducere CO2-udslippet. Den samlede investering koster 38 millioner kroner, og det forventes, at det vil medføre en årlig CO2-besparelse på 15.000 ton. 

- Af de undersøgte scenarier var det det nuværende projekt med investering i elkedlen og røggaskondesering, der gav de største fordele i forhold til at bidrage til effekt grøn omstilling og opretholde en nødvendig reservelastkapacitet i fjernevarmenettet, siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.