Henry Sørensen har fået kontakt til en håndfuld soldater, efter han er tiltrådt som veterankoordinator i Aalborg Kommune. Foto: Lena Rønsholdt (Aalborg Kommune)

Erfaren veteran hjælper andre udsendte soldater

Aalborg Kommunes nye veterankoordinator, Henry Sørensen, gør status efter den første måned i jobbet.

Kommunens veteranrådgiver har været i jobbet i en måned. Hans opgave er at hjælpe veteraner og pårørende i kontakten med Aalborg Kommune. Og han er gået stille med dørene efter sin tiltrædelse. 

- Vi er i første omgang ikke gået ud med det store reklamefremstød. Jeg har haft brug for at høre lidt om, hvad behovet er og få skabt nogle kontakter. Det har været nyttigt at få talt med KFUM’s soldaterhjem, Veteranhjemmet og Veteran Oasen. Alle steder er jeg blevet taget rigtigt godt imod, fortæller Henry Sørensen. 

At behovet er der, er Henry Sørensen ikke i tvivl om. Alene rygtet om hans tilstedeværelse har allerede affødt en håndfuld henvendelser fra forskellige veteraner. 

- Jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på, hvad henvendelserne drejer sig om. Men jeg er glad for, at flere af krigsveteranerne bagefter har sagt til mig, at det var rart at snakke med en, der taler samme sprog som dem selv. Det er jo netop det, det handler om. Jeg er jo ikke sagsbehandler, men jeg kan nok bedre forstå de historier og de oplevelser, som de har med sig i rygsækken, forklarer Henry Sørensen 

Henry Sørensen har selv en solid ballast med sig. Han har tidligere været ansat ved Hærens Operative Kommando og Trænregimentet. Han har været udsendt til Kosovo i 2001 og 2009. I 2001 havde han velfærdsopgaver,  og i 2009 var han tilknyttet Militærpolitistationen.

Rent praktisk har veterankoordinatoren fået kontor i Aalborg Kommunes Sygedagpengehus. 

Henry Sørensen har fået kontakt til en håndfuld soldater, efter han er tiltrådt som veterankoordinator i Aalborg Kommune. Foto: Lena Rønsholdt (Aalborg Kommune)