Seneste nyt

fra Nordjylland

Få et hurtigt overblik over Aalborg Kommunes budget

 Få et hurtigt overblik over Aalborg Kommunes budget

Budgetforliget i Aalborg Kommune skal ses i lyset af, at der allerede i foråret blev lavet reduktionsforslag til kommunens driftbudget. 

Helt konkret betyder det, at der skal spares 100 millioner kroner i 2024 stigende til 250 millioner kroner i 2026. Det er dels for at få genopbygget kommunens kassebeholdning og dels fordi, der er "økonomiske dystre udsigter". 

Sådan fordeler midlerne sig

Trafik

 • Hastigheden sættes ned på flere veje. Det er forventningen, at det vil reducere ulykker og konsekvenser af dette. En besparelse på 20 procent forventes.

Institutioner

 • Der er afsat 4,2 millioner kroner i 2024 og 10 millioner kroner årligt fra 2025 til fastholdelse af den nuværende tildeling af ressourcer til den understøttende undervisning.

 • Der er afsat 5 millioner kroner i 2024 og 13,7 millioner kroner årligt fra 2025 til fastholdelse af skolernes midler til forebyggelse og trivsel med en grundtildeling pr. skole.

 • Der er afsat 1 million kroner 2024 og 5 millioner kroner årligt fra 2025 med henblik på at ændre den tildelingsmæssige forudsætning for det gennemsnitlige undervisningstimetal i almenundervisningen.

 • Der er afsat 3 millioner kroner 2024 og 6 millioner kroner årligt fra 2025 til ændring af den ledelsesmæssige justering på dagtilbudsområdet. Antallet af ledere i daginstitutioner og dagplejen fastsættes ud fra en faglig vurdering af børnegrupperne, nærliggende institutioner og institutionernes størrelse.

Kultur

 • Der er afsat 3 millioner kroner 2024 og 6 millioner kroner årligt fra 2025 til ændring af den ledelsesmæssige justering på dagtilbudsområdet. Antallet af ledere i daginstitutioner og dagplejen fastsættes ud fra en faglig vurdering af børnegrupperne, nærliggende institutioner og institutionernes størrelse.

 • Budgetforligskredsen prioriterer indsatsen for vækstlaget inden for rytmisk musik og øger bevillingen til KORMA med 0,3 millioner kroner.

 • Budgetforligspartierne prioriterer tillige et anlægstilskud på 7 millioner kroner til en ”Black Box” (hybrid scene og udstillingsrum) til Væksthuset, som skal supplere Husets nuværende udstillings- og scenefaciliteter.

 • Byrådet prioriterer anlægstilskud på 7 millioner kroner til ny bogsorteringsrobot (BERTA) til Aalborg Bibliotekerne. Samtidig nedlægges bogbusordningen som i stedet oprettes i mobile enheder, som placeres stationært i et antal dage på udvalgte steder.

 • Besparelsen på KUNSTEN fra 2025 på 1 million kroner ændres til en besparelse på KUNSTEN på 0,5 millioner kroner og Utzon Center på 0,1 millioner kroner, samt Nordjyske Museer på 0,4 millioner kroner fra 2025.

 • Besparelse på 1 million kroner fra 2025 for Musikkens Hus ændres til 0,5 millioner kroner til Musikkens Hus og 0,5 millioner kroner til Aalborg Symfoniorkester fra 2025.

 • Tilskuddet til Maritimt Oplevelsescenter fastholder sit tilskud i 224. Fra 2025 og frem reduceres det til 0,45 millioner kroner.

 • Aalborg Zoo tilføres 0,3 millioner kroner årligt til skoletjenesten.

 • Aftenskolernes tilskud reduceres med 0,3 millioner kroner.

Sundhed

 • Kommunen vil søge statslige midler til at øge kapaciteten af den kommunale tandpleje. Folketinget vil nemlig gerne, at der tilbydes tandlægeeftersyn til unge op til 21 år.

 • Kommunen har valgt at prioritere midler til den forebyggende indsats GirlTalk (det står dog ikke, hvor meget).

 • 10 nye demenspladser på Storvorde Plejehjem etableres. Fra 2025 afsættes der 650.000 kroner. Det sker for at kompensere for de lukkede pladser på Elmely.

 • Klippekort på plejehjem rulles delvist tilbage. Det tilføres der 3 millioner kroner til i 2024.

Unge

 • Værestedet Nexus i Nørresundby bevares, og der reduceres ikke i antallet af medarbejdere.

 • Besparelsen på 0,2 millioner kroner årligt på Ungerådgivningen rulles tilbage.

 • Tilskud til Safe House prioriteres i en treårig periode. Det betinges dog af andre parter.

Kommunalt

 • Besparelsen på nyansatte i kommunen rulles tilbage. Der tilføres altså 2 millioner kroner årligt til at nyuddannede igen kan få en god introduktion til arbejdspladsen inden de selv står for opgaverne.

 • 5 millioner kroner årligt afsættes til at fastholde og nedbringe sygefravær blandt borgere.

Bygninger

 • 14 millioner kroner til at AaB kan udvide deres omklædningsfaciliteter. Forudsætningen er dog, at driftstilskuddet ikke forhøjes.

 • 19 millioner kroner til en idrætshal ved Sofiendalskolen.

 • For at sikre overholdelse af pasningsgarantien i de enkelte områder i de kommende år, er der behov for anlægsinvesteringer, hvorfor det er besluttet at bygge en række nye institutioner (Ferskenvej, Højvang, Centrum, Gigantium, Vodskov og Frejlev).

 • Budgetforligspartierne har besluttet, at der skal oprettes et nyt botilbud i det tidligere ”Syrenbakken.” Derfor er der i anlægsbudgettet for 2024 indregnet 24 millioner kroner til oprettelse af nyt botilbud efter §107/108. Aalborg Kommune har modtaget lånedispensation til finansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.