Snart vil der komme endnu flere forbindelser på godsbanen til og fra Aalborg havn. DB Cargo Scandinavia opjusterer nemlig antallet af enkeltvognafgange fra det nordjyske med endnu en ugentlig forbindelse allerede fra 1. januar 2020, og forventningen er, at antallet af ugentlige forbindelser stiger yderligere inden 2021.

Flere godsbaneforbindelser på Aalborg havn fra næste år

Snart vil der komme endnu flere forbindelser på godsbanen til og fra Aalborg havn. DB Cargo Scandinavia opjusterer nemlig antallet af enkeltvognafgange fra det nordjyske med endnu en ugentlig forbindelse allerede fra 1. januar 2020, og forventningen er, at antallet af ugentlige forbindelser stiger yderligere inden 2021.

Forventningerne for brugen af enkeltvogne på Aalborg havn i indeværende år ventes at vækste med hele 75 pct. sammenlignet med sidste år, og denne markante stigning har betydet, at DB Cargo Scandinavia nu opjusterer antallet af afgange for at kunne følge med efterspørgslen.

- Virksomhederne i det nordjyske er begyndt at se jernbanen som et seriøst alternativ til landevejstransport og i nogle tilfælde endda også søtransport. Det har skabt og skaber fortsat et øget transportbehov, og netop derfor er det en nødvendighed med flere afgange, således vi kan tilbyde virksomhederne en hurtig, effektiv og mere miljøvenlig transport af gods til og fra Aalborg havn, når de har brug for det. Det er simpelthen afgørende for at gøre godsbanen til et troværdigt alternativ til transport på landevej, forklarer Rasmus Munk Kolind, der er commercial manager hos Aalborg Havn Logistik.

Aalborg Havn har oplevet de seneste år, at der har været afgange mandage og torsdage, men fremadrettet vil der også være forbindelse til og fra Aalborg Havn om tirsdagen.

- Faktisk forventer vi, at den stigende efterspørgsel på transport vil føre til, at vi i løbet af næste år skal justere med endnu mere frekvens, og forhåbentlig går det så godt, at vi kan arbejde hen imod en daglig afgang til og fra DB Cargo Scandinavia’s nordjyske jernbanehub på Aalborg havn - Det er vores klare målsætning, siger Rasmus Munk Kolind.

Rasmus Munk Kolind bemærker desuden, at væksten på godsbanetrafikken løbende skærper kravene til infrastrukturen, og hos Aalborg Havn er man klar til at investere i yderligere faciliteter, der kan gøre det endnu mere attraktivt for havnens virksomheder at benytte godsbanen.

Senest har Aalborg Havn i forbindelse med en plan om en udvidelse af multiterminalen besluttet at opgradere terminalens jernbanespor med rillespor samt et større terminalområde omkring den eksisterende multiterminal, hvilket giver bedre muligheder for at håndtere løst gods.

Snart vil der komme endnu flere forbindelser på godsbanen til og fra Aalborg havn. DB Cargo Scandinavia opjusterer nemlig antallet af enkeltvognafgange fra det nordjyske med endnu en ugentlig forbindelse allerede fra 1. januar 2020, og forventningen er, at antallet af ugentlige forbindelser stiger yderligere inden 2021.