03:10

Gråænder til debat efter fugleinfluenza

Foto: Lone Vad Dam

1 af 2

Fødevarestyrelsen nedtoner fugleinfluenzaalarm

Påfaldende mange gange er der opdaget fugleinfluenza i forbindelse med opdræt af gråænder, men ifølge Fødevarestyrelsen viser det blot, at kontrolsystemet virker.

Den såkaldte lavpatogene fugleinfluenza, der i weekenden blev opdaget hos en bestand i Skørbæk ved Nibe er som udgangspunkt ikke farlig for mennesker, men da der er risiko for, at den kan udvikle sig, tør myndighederne ikke tage nogen chancer, og hele bestanden af gråænder skal derfor aflives.

Det er netop ved opdræt af gråænder, der bruges som skydefugle til jagt, at syv af de seneste otte tilfælde af fugleinfluenza er opdaget, men ifølge Fødevarestyrelsen betyder det ikke, at gråænderne er en særlig åre for fugleinfluenza.

- Vi ved, at der er fugleinfluenza i den vilde fuglebestand, og det er klart, at derfor vil vi også nogen gange få det i vores tamme fugle, og derfor har vi et overvågningsprogram, hvor fugleejerne sender fugle ind til overvågning, siger veterinærchef hos Fødevarestyrelsen Maren Holm Johansen.

Fordi opdræt af gråænder er en produktionsform, hvor ænderne er i kontakt med vilde fugle, bliver der udført regelmæssige undersøgelser af ællingerne, som den der lørdag udløste fugleinfluenzaalarmen.

Ejeren vil blive kompenseret for de tabte fugle, som Fødevarestyrelsen afliver i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.