00:22

1 af 5

Forældre og elever demonstrerer mod ny skole-model

En lang række bekymrede forældre og børn er mandag eftermiddag mødt op foran byrådssalen i Aalborg, hvor skoleudvalget netop nu holder ekstraordinært møde om fremtidens visitationsmodel.

Det er lykkedes at mobilisere en lang række forældre og elever fra store dele af Aalborg Kommune til en markant demonstration forud for, at skoleudvalget i Aalborg skal tage stilling til en forslag om at ændre en såkaldt visitionsmodel.

Forældre til børn med særlige behov har gennem længere tid kæmpet mod Aalborg Kommunes planer på skoleområdet.

Det handler om den såkaldte visitations-model, som kommunen vil ændre, så det bliver de enkelte skoler i stedet for som i dag kommunen, der visiterer og betaler ekstraudgiften på omkring 300.000 kr. pr. barn, der skal i speacialtilbud. Bekymrede forældre - fra for eksempel Vadum - frygter at de sårbare børn kommer i normalklasser, hvor de ikke kan trives - samtidig kommer det til at gå ud over de såkaldte normalt fungerende elever for på flere skoler bliver udgifterne til de særlige børn så store at skolerne må fyre lærere.

Skoleudvalget i Aalborg Kommune ventes at tage endelig stilling i dag, efter udvalget fredag udskød beslutningen.