Foto: Torben Lykke Larsen

Har du bjørneklo? Så skal den slås ihjel

Grundejere i Aalborg Kommune har fremover pligt til at bekæmpe den forhadte plante bjørneklo.

Rigtig mange nordjyder kender den fra grøfter og vejkanter: Bjørneklo.

Planten er ligeså forhadt som dens blomster er smukke, så indsatsen mod den giftige plante er - og har længe været - intens.

Og nu tager Aalborg Kommune endnu et skridt for at komme kæmpe-bjørneklo til livs. En ny insatsplan betyder nemlig at alle grundejere i kommunen bliver forpligtet til at bekæmpe planten, hvis den gror på deres jord.

I Aalborg Kommune har man gennem flere år overvåget og registreret forekomsten af bjørneklo, og denne viser, at der er mere end 1000 bestande fordelt over kommunen. De fleste findes nær veje, stier, jernbaner og åer, hvor der er god mulighed for at planten kan sprede sig. Men også på¨forladte byggegrunde, i gamle råstofudgravninger og på udyrkede arealer, hærger bjørnekloen.

Den nye indsatsplan påbyder grundejerne i kommunen at tage hånd om problemet. Eller det vil sige: Man skal holde fingrene fra planten og i stedet finde det rigtige værktøj frem, for at komme den til livs.

Aalborg Kommune skriver i en pressemeddelelse, at mindre bestande af bjørneklo kan bekæmpes med rodstikning mens større områder kan nedkæmpes ved hjælp af afgræsning med for eksempel får eller ved hjælp af afdækning med plastik.

Kommunen skriver videre, at man skal huske at beskytte sig selv og sin hud, når man bekæmper bjørneklo. Planten indeholder nemlig et stof, der kan give skader på huden.

Fakta om kæmpe-bjørneklo

  • Kæmpebjørneklo er en skærmplante. Den bliver normalt to til fem meter høj og har op til tre meter lange blade. Stænglen kan blive ti cm i diameter og er furet, typisk håret og med rødlige pletter nederst. 
  • Planter, der lige er spiret frem, har runde blade, men bladene bliver efterhånden takkede, og fuldt udviklede blade er fligede og stærkt takkede. 
  • Kæmpebjørnekloens blomster er hvide og sidder i skærme i toppen af stænglen. Skærmene er ca. 50 cm brede med 50 til 150 grene. Der kan være mere end 80.000 blomster på en enkelt plante. 
  • Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne.
  • I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her. 
  • Kæmpebjørnekloen er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpe-bjørneklo, at bekæmpe planten.
Kilde: Naturstyrelsen