Sådan så de sørgelige rester af IF Recyclings skrotlager ud, efter det lørdag den 12. november brød i brand. Foto: Jesper Bo Winther

02:37

Forleden meldte Aalborg Kommune IF Recycling til poiltiet. Nu indgiver IF Recycling en klage over kommunen til Statsforvaltningen.

1 af 2

IF Recycling klager til Statsforvaltningen: Aalborg Kommune er selv skyld i affaldsbrande

I kølvandet af de mange affaldsbrande hos IF, indgiver affaldsfirmaet nu klage over kommunen til Statsforvaltningen.

IF Recycling klager til Statsforvaltningen over den måde, hvorpå Aalborg Kommune har håndteret sagen om de mange affaldsbrande i firmaet. 

Havde kommunen ageret på IF Recycling henvendelser kunne brandene være undgået. Det mener IF Recycling, og derfor klager de nu over kommunens håndtering. 

IF Recycling skriver i en pressemeddelelse, at de i perioden op til branden lørdag d. 12. november 2016 har oplevet en meget langsommelig sagsbehandlingstid hos Aalborg Kommune i forbindelse med godkendelse af de nødvendige tilladelser til håndtering og nyttiggørelse af det affald, som brændte. Men allerede i 2015 fik affaldsfirmaet godkendelse til at modtage affaldet.

Læs også IF Recycling politianmeldt

IF Recycling mener, at den lange sagsbehandlingstid og Aalborg Kommunes manglende ageren, har været medvirken til branden på Aalborg Havn d. 12. november. Firmaet fortæller, at de i månederne op til branden gentagne gange gjorde opmærksom på brandfaren, men Kommunen reagerede ikke på det. 

En tidligere opdeling af affaldet og efterfølgende flytning kunne have elimineret brandrisikoen totalt, og det kunne IF Recycling ikke gøre uden tilladelse fra Aalborg Kommune – en tilladelse, som de var alt for længe om at give. 

- Efter samtale med virksomheden og dennes beskrivelse af samarbejdet med Aalborg Kommune, mener jeg, at der er flere forhold i kommunens behandling af sager vedrørende virksomheden, som er i strid med sædvanlige forvaltningsretlige regler og fremgangsmåder. Jeg har derfor anbefalet, at der udarbejdes en klage til statsforvaltningen på de mest alvorlige af disse forhold, siger IF Recyclings advokat, Klaus S. Rasmussen ​

Læs også Naboer er utrygge ved IF Recycling

Aalborg Kommune har tidligere politianmeldt IF Recycling på grund af håndteringen af slukningsvandet fra branden, og den politianmeldelse er et af affaldsfirmaets klagepunkter til Statsforvaltningen.

- Vi mener, at have handlet ud fra Aalborg Kommunes egne henvisninger til håndtering af slukningsvandet, hvorfor politianmeldelsen er foretaget på et forkert grundlag, skriver IF Recycling i pressemeddelelsen.