LIGE NU:

Karneval vil sikre baggårde mod tissende karnevalsgæster

Aalborg Karneval anmoder Aalborg Kommune om at fordoble deres tilskud til det store arrangement. Pengene skal blandt andet gå til ekstra sikkerhed

999.000 kroner. Så mange penge håber Aalborg Karneval at få i støtte fra Aalborg Kommune til næste års ugelange folkefest.

Beløbet er dobbelt så stort som det, Aalborg Karneval modtager i dag, og ifølge Mette Bugge, der er talsmand for Aalborg Karneval, er det et symptom på arrangementes succes, at man nu anmoder om yderligere støtte.

- Karneval har vokset sig rigtig stort, og det er vi, der brænder for at skabe selve karnevallet, festen og for at sprede kærlighed til resten af verden, naturligvis sindssygt glade for.

- Men det betyder også, karnevallets rolle og opgave har ændret sig meget, så når vi beder om tilskud, er det fordi, der gemmer sig en stor organisatorisk opgave. Vi skal gøre det til en god oplevelse at være deltager i karneval, at være tilskuer til karneval og at være borger i Aalborg uden at interessere sig for karneval, fortæller hun videre.

I dag får Aalborg Karneval 499.000 kroner i tilskud. 125.000 kroner går til udviklingen af børnekarneval, 125.000 går til lokale karnevalsgrupper og deres udstyr mens 249.000 bliver givet som driftstilskud.

Aalborg Karneval er dog ikke den økonomisk skrantende forening, den var engang, og som for fem år siden blev "genstartet" med et helt nyt koncept. Overskuddet i 2016 blev på godt 1,5 millioner kroner, og med 40.000 betalende karnevalister i årets udgave af folkefesten i slutningen af maj, tegner resultatet for 2017 også til at blive rigtig fint, set med de økonomiske briller. Så har Aalborg Karneval overhovedet brug for kommunalt tilskud? 

- Vi vil gerne leve uden tilskud, og vi har nu en platform, der har et økonomisk godt grundlag, samtidig med, vi har etableret flere nye samarbejder med virksomheder, der støtter os på den ene eller anden måde, siger Mette Bugge.

- Men for os, der bare gerne vil karnevallet det bedste, og ikke kigger så meget på bundlinjen, handler det ikke om hvorvidt vi kan overleve uden tilskud, men om hvilket produkt, vi kan levere til deltagere, tilskuere og borgere, fortsætter hun. 

De 500.000 kroner, man nu anmoder om i yderligere tilskud, skal konkret gå til at mindske gener ved karnevallet og højne informationsniveauet. Det skal digital post til alle beboere i Aalborgs midtby samt velkomstskilte til de 40.000 festgæster, der kommer udefra, blandt andet være med til.

Dertil kommer 110.000 kroner, der skal bruges på at sikre, at karnevalisterne ikke tisser i baggårdene i byen samt yderligere sikkerhed omkring og i selve karnevalsparaden. Derudover ønsker man sig flere toiletter.

100.000 kroner skal derudover gå til at give gratis entré til børnekarnevallet for alle elever i folkeskolernes indskolingsklasser. 

Anmodningen fra Aalborg Karneval blev drøftet på Sundheds- og Kulturudvalgets møde 13. september, men det er i forbindelse med det kommunale budget for 2018, pengene skal bevilges - hvis der kan findes et flertal. Rådmand Mads Duedahl (Venstre) tør ikke gisne om, hvorvidt karnevallet får pengene.

- Det er forståeligt, at man har et ønske om at udvikle sig. De er ambitiøse, og vil gerne se foreningen vokse og som kulturrådmand har jeg stor forståelse for, at de ønsker flere midler, men det er de altså langt fra de eneste, der gør, siger han.

- Jeg har stor forståelse for ønsket, men politik er altid det muliges kunst, fortsætter han og noterer sig i øvrigt, at karnevallet har fået vendt den dårlige økonomi og nu selv er i stand til at tjene penge.

Der er forligsforhandlinger om budgettet for 2018 den 28. september.