LIGE NU:

Kloakprojekt på AAU skal spare samfundet for millioner

I fremtiden skal landets kloakker bebos af overvågningsrobotter. Ved hjælp af robotterne, ’big data’ og kunstig intelligens (AI) vil et nyt forskningsprojekt spare flere hundrede millioner kroner på vedligehold af kloakker.

Manglende viden om kloakrørene gør, at danske vandforsyninger må udskifte rørene lang tid før forventet.

Selv en lille forbedring i rørenes levetid kan give en besparelse på et trecifret millionbeløb, og det er ambitionen i et nyt fælles forskningsprojekt fra blandt andet Aalborg Universitet. 

Lige nu bruger de danske vandforsyninger manuel TV-inspektion for at undersøge kloakrørenes tilstand, men idéen er, at den proces skal automatiseres. 

- De nyeste computer vision og AI-algoritmer, som vi forsker i, muliggør automatisering af komplicerede opgaver. Ud fra vores erfaring fra andre forskningsprojekter forventer vi automatisk at kunne finde fejl i kloaknetværket ud fra de sensordata, den nye robot vil levere, siger Thomas Moeslund, professor ved AAU, i en pressemeddelelse. 

Computere finder fejl på vandrørene

Vandforsyningerne har ikke mulighed for at overvåge alle kloakrør konstant, og det betyder, at slid og fejl på et rør ikke opdages, før det bliver meget kritisk, og røret må udskiftes.

Visionen er, at overvågning af kloakken med robotterne sker automatisk, og at vandforsyningerne kun skal gribe ind lige inden et rør trænger til renovation eller udskiftning. 

Derfor skal robotter sættes ned i kloakkerne for at opsamle data om rørene, og computeralgoritmer skal så analysere data og finde uregelmæssigheder i rørene. 

- Med ASIR-projektet bliver kloakken mere gennemsigtig, fordi vi bruger den nyeste forskning og teknologi til at indsamle data og efterfølgende analysere disse data. Besparelsespotentialet for de danske vandforsyninger er stort, siger Jens Peder Kristensen, CEO hos TinyMobileRobots, der er med til at udvikle robotterne. 

- Så med tanke på, at problemet er det samme i hele verden, er potentialet enormt. 

AAU og de andre medvirkende i projektet skal bruge det næste stykke tid på at gennemføre en række intensive test for at finde ud af, om idéen kan lade sig gøre.