Kommuner vil beskytte ådale: Landmænd frygter for fremtiden

02:16

Aalborg Kommune ønsker to ådale udpeget til Natura2000-områder. Landmænd frygter, at den skærpede naturbeskyttelse for konsekvenser for deres muligheder for at udvide. Video: Michael Schmidt Thomsen

Binderup Ådal er så unik og med så væsentlig natur, at Aalborg Kommune ønsker den fredet efter Natura2000-bestemmelserne. Foto: Michael Schmidt Thomsen

1 af 2

Flere nordjyske kommuner behandler lige nu forslag om at udvide og udpege nye såkaldte Natura2000-områder, og det giver panderynker i landbruget.

Binderup Å, som har udløb i Limfjorden ved Nibe Bredning, er det, man kalder en ideal-å på grund af sine snoninger. Samtidig er der så meget unik natur i ådalen, at det er et af de områder, Aalborg Kommune ønsker udpeget til Natura2000-område. Det vil sige et naturområde, der er beskyttet efter de højeste standarder.

Vidkær Å, som ligeledes ligger i den østlige del af Aalborg Kommune, er også unik og har ligesom Binderup Å et rigt fiskeliv. Derfor vil Aalborg Kommune også gerne have den Natura2000-beskyttet.

Læs også Jysk landmand til møde på Borgen: I lukker min bedrift

Indstilligerne fra kommunen er allerede godkendt i By- og Landskabsforvaltningen, og mandag 11. december, skal byrådet tage endeligt stilling til sagen. Kommunens indstillinger kommer på baggrund af et ønske fra Miljøstyrelsen om at regulere Natura2000-områderne ved at tage nogle områder, for eksempel i byer og ved intensivt dyrkede landbrugsarealer ud, mens man gerne vil tilføje arealer, som har særligt høj værdi i forhold til Naturbeskyttelse.

Landmand frygter beskyttelse får konsekvenser

Nordjyske landmænd frygter dog, at det kan få konsekvenser, hvis de to ådale bliver til Natura2000-områder. Det betyder nemlig, at grænsen for, hvor meget ammoniak fra husdyrhold, man må udlede, og det har igen betydning for størrelsen af besætningerne.

Mikkel Buus Jensen fra Nibe er svineproducent med 500 søer og en årlig produktion på 15.000 smågrise. Han drømmer om at udvide bedriften for at kunne udvikle forretningen, men flere svin betyder mere ammoniak, og det går ikke, hvis området opnår en højere beskyttelse end det har i dag.

- Det er jo uheldigt for virksomheden, og det kan i hvert fald ændre ens planer for, hvad man havde tænkt sig de næste 30 år, siger landmanden.

Læs også Ingen er tilfredse med ny svinefarms placering - heller ikke landmanden

Han vil gerne være med til at passe på naturen, men han mener ikke, at det er nødvendigt med strengere miljøbeskyttelse end i dag. Han synes også, at det er ærgerligt, at han ikke rigtigt har været inddraget i processen, inden kommunen begyndte at behandle høringssvaret.

- Jeg ville ønske, at vi ikke fik trukket det her ned over hovedet, for vi landmænd vil faktisk gerne samarbejde, og vi vil gerne naturen. Vi lever jo af den hver dag, siger Mikkel Buus Jensen.

- Der er jo ikke besluttet noget endnu

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen, mener at det er vigtigt at beskytte Binderup og Vidkær Ådale endnu mere ved at udege dem til Natura2000-områder. Dels på grund af den rige flora og fiskebestanden, men også fordi et Natura2000-område har bedre muligheder for at blive naturplejet, da man kan opnå støtte til det.

Han fortæller, at kommunen har haft dialog med landboforeningerne om sagen, men han forstår godt landmændenes bekymring for fremtiden.

- Hvis det bliver aktuelt, tager vi en dialog med landmændene. VI har jo Det Grønne Råd, hvor vi kan drøfte den her slags ting, og vi vil gerne i dialog. Men der er jo ikke besluttet noget endnu. Det her er et høringssvar, hvor vi peger på nogle naturkvaliteter i Aalborg Kommune, som vi gerne vil beskytte, siger rådmanden.

Også Rebild og Vesthimmerlands Kommuner behandler i disse uger deres høringssvar til Miljøstyrelsen. Der er høringsfrist 3. januar, og derefter skal Miljøministeriet behandle sagen og finde ud af, hvordan grænserne for Natura2000-områder i fremtiden skal se ud.

Forsiden lige nu