Kør i god tid: Skørter og trækvogne indtager Aalborg

Aalborgs gader bliver lørdag indtaget af Nordeuropas største karneval. Derfor gør Nordjyllands Politi nu trafikanter opmærksomme på trafikale ændringer.

På lørdag bliver Aalborgs gader fyldt med feststemte mennesker i farvefyldte klæder.

Men en fest af den kaliber kommer ikke uden trafikale udfordringer. Hvis du har planer om at bevæge dig ud i trafikken, skal du nok tage af sted lidt tidligere end ellers. Og så kan det være en god ide lige at opdatere dig på, hvilke veje der er farbare.

Der vil i løbet af lørdagen nemlig være spærringer af flere veje i det centrale Aalborg. Nordjyllands Politi vil have både gående, kørende og cyklende patruljer til at stå for at de 3 karnevals optog følger ruten.

Der starter tre optog:

Klokken 10.00 starter der et optog fra Havnen i Nørresundby.

Klokken 10.30 starter et optog fra Østerbro p-plads ved Skat.

Klokken 11.00 starter et optog ved Kastetvej ved Haraldslund.

Optogene forenes derefter på Vesterbro, der af den årsag meget af tiden vil være helt spærret i tidsrummet fra klokken 08.00 om morgenen frem mod klokken 22.00 om aftenen.

Optoget bevæger sig dernæst ad Vesterbro mod Kildeparken. Indgangene til Kildeparken vil derfor også bære præg af dagens karnevalsfest, og der må derfor forventes mange mennesker ved Vesterbro ved Europahallen, ved opgangen fra DSB-tunnelen omkring Banegården og ligeledes ved Vesterbro ved Hotel Hvide Hus.

Kanevalsoptoget plejer også trække mange tilskuere til. Der må derfor også forventes en del trængsel i den forbindelse ligesom de også er med til, at trafikken ikke kan glide helt som vanligt.

Hvis bilister og andre trafikanter har ærinder i det centrale Aalborg lørdag den 28. maj lyder anbefalingen fra Nordjyllands Politi derfor, at man søger alternative ruter samt at man lytter til de anvisninger, man får af politiets personale og politihjemmeværnet.

- Trafikken skal afvikles med mindst mulig gene for borgerne, så vi har masser af politi i gaden, og politihjemmeværnet på plads, men det store antal mennesker i Aalborg betyder, at trafik-situationen vil være påvirket store dele af dagen, vurderer vicepolitiinspektør Poul Severinsen.

Disse gader vil være spærret i forbindelse med paraden:

  • Nyhavnsgade til Vesterbro vil være spærret for kørende færdsel i tidsrummet fra ca. 1030-1300.
  • Kastetvej til Vesterbro vil være spærret for kørende færdsel i tidsrummet fra ca. 1030-1400.
  • Østerågade vil være spærret for kørende færdsel på strækningen mellem Nytorv og Ved Stranden fra kl. ca. 09:00 til kl. ca. 14:00.
  • Prinsensgade fra Danmarksgade til Vesterbro vil ligeledes været spærret for kørende færdsel fra kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.
  • Vesterbro vil på strækningen fra Borgergade til Hasserisgade være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.
  • Vesterbro vil på strækningen fra Hasserisgade til Østre Alle være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 24:00.
  • Hasserisgade vil i samme tidsrummet fra ca. kl. 08:30 til kl. ca. 19:30 være spærret ved Anders Borks Vej for kørsel mod Vesterbro, og trafikken ledes ad Anders Borks Vej.
  • Limfjordsbroen vil i tidsrummet fra kl. ca. 10:00 til kl. ca. 12:30 være spærret for kørende færdsel.

Han fortæller desuden, at politiet kun kan angive cirka tidspunkter for, hvornår trafikken igen kan passere gaderne. Udover de mange mennesker kommer affald nemlig også til at præge Aalborgs gader.

- Paraden vil efterlade en stor mængde affald. Det skal fjernes fra gaderne, inden trafikken igen kan afvikles på forsvarlig vis. Karneval i Aalborg har afsat ekstra mandskab til denne opgave. Vi åbner løbende – og så hurtigt vi kan – gaderne igen for kørende trafik, siger Poul Severinsen

Lørdag 28. maj 2016 vil det være muligt at køre til og fra Nytorv, herunder P-huset v/Friis, p-pladsen v/Salling og p-pladsen v/Føtex via Busgade (u/medborgerhuset), som på dagen vil være åbent for alt kørsel i begge retninger