03:01

Landbruget beskylder Aalborg Kommune for at føre en alt for uambitiøs klimapolitik. Kommunen har udarbejdet et nyt sæt regler for de næsten 300 vandløb, der er i Aalborg Kommune, men ifølge en lang række landbrugsorganisationer er der alt for lidt fokus på klimatilpasningerne. Landbruget frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis politikerne ikke begynder at tage hensyn til de seneste års stigende nedbør.

Landbrug om vandløbspolitik: - Totalt uambitiøst

Landbruget beskylder Aalborg Kommune for at føre en alt for uambitiøs klimapolitik.

De seneste måneder har givet meget vand. Det har overfyldt flere vandløb og åer, der så har oversvømmet marker og naturområder. Landbruget frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis politikerne ikke begynder at tage hensyn til de seneste års stigende nedbør. 

Det er totalt uambitiøst, at der ikke står klima på første linje.

Carl Christian Pedersen, formand, Agri Nord

Aalborg Kommune har udarbejdet et udkast til et nyt sæt regler for de næsten 300 vandløb, der er i kommunen, men ifølge en lang række landbrugsorganisationer er der alt for lidt fokus på klimatilpasningerne. De har derfor gjort indsigelser.

- Vi bliver simpelthen nødt til at tage det her alvorligt, ellers står vi med et problem herude, hvor vi skal leve af at dyrke vores marker, siger formand for Agri Nord Carl Christian Pedersen.  

På trods af forudsigelser om et forandret klima og udsigt til flere nedbørsfyldte år, fylder klimatilpasninger alt for lidt i Aalborg Kommunes forslag om nye, fælles regler og regulativer for kommunen vandløb og åer, mener Agri Nord.  

- Det er totalt uambitiøst, at der ikke står klima på første linje. Det, der står i det fællesregulativ, kommer til at blive paraplyen for samtlige vandløb. Så er det ikke godt nok, at man ikke indtænker klima, siger Carl Christian Pedersen.

Gør indsigelse

I en indsigelse er Agri Nord gået sammen med LandboNord, NF Plus, Ålavene i Aalborg Kommune, Ålav Syd og foreningen Danske Vandløb, der vil have politikerne til at tænke klimatilpasninger ind i den endelige regulativændringer.

- Vi håber på, at vi kan åbne øjnene for politikerne, så de kan se, at vi er nødt til at tage det her alvorligt, når der er så mange interessenter, der er bekymrede for det, siger Lars Olsen fra Danske Vandløbs bestyrelse.  

Selvom fristen for indsigelser først netop er overskredet, ser det ud til, at opråbet allerede gør indtryk.

- Der har været et udvalg, der er kommet med deres input. De er ikke alle sammen blevet fulgt, og det må vi tage op, når vi får indsigelserne, om ikke vi har været gode nok til at høre efter, siger Lars Peter Frisk (Venstre), der er medlem af Aalborg Kommunes Miljø- og Energiudvalg.

Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse Olsen ønsker ikke at kommentere på landmændenes bekymring, så længe vandløbsregulativerne er i høring.