03:53

Rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen, afviser, at projektet i Lille Vildmose blev gennemført på falske forudsætninger.

Lille Vildmose: Det handler om penge

Rådmand Hans Henriksen afviser at have trukket et falsk EU-kort overfor lodsejerne.

Lodsejerne i Lille Vildmose beskylder Aalborg Kommune for at have trukket et falsk EU-kort i sagen om det omstridte gravearbejde i mosen i forbindelse med det store naturgenopretningsprojekt.

Kommunen påstod, at den var nødt til at gøre gravearbejdet færdigt inden nytår. Argumentet var, at det var fristen for at få udbetalt 42 millioner kroner fra EU til projektet.

Læs også Det falske EU-kort

Men det viser sig nu, at der ikke var sat en tidsfrist til nytår – men at fristen derimod er forlænget til 30. juni næste år.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune Hans Henrik Henriksen, Socialdemokratiet, afviser, at han har trukket et falsk EU-kort over for lodsejerne. Ifølge ham havde kommunen fået en indikation fra EU gennem Naturstyrelsen på, at det ikke længere var muligt at få fristforlængelser, og derfor skulle projektet afsluttes inden årets udgang.

- Det her handler om penge – rigtig mange penge. Det er sagens kerne. Det handler ikke om tid og EU-tidsfrister, siger Hans Henrik Henriksen.

Kommunen ville ikke have ventet

Lodsejerne havde håbet på, at kommunen ville vente med at gøre gravearbejdet færdigt til erstatningssagen var afgjort. Men modsat arbejdede kommunen videre for at overholde EU-fristen, som så har vist sig ikke at være rigtig. På spørgsmålet om, kommunen ville have ventet, hvis man havde vidst, at fristen ikke var rigtig, svarer rådmanden:

- Nej. Vi har et naturgenopretningsprojekt, der skulle færdiggøres derude. Det forsøgte vi at gøre sidste år, men blev forhindret af lodsejerne, og også i år har man forsøgt at forhindre arbejdet, siger Hans Henrik Henriksen.

Læs også Fokus-debat: Lodsejere fra Lille Vildmose vil have 75.000 i erstatning

Urolige for om projektet kunne færdiggøres

Allerede den 26. september i år søgte Aalborg Kommune om en fristforlængelse på projektet – og ifølge rådmanden bunder ansøgningen i, at markerne i mosen var meget våde

- Vi havde et meget vådt efterår. Derfor blev vi urolige for, at vi ikke kunne færdiggøre projektet, derfor har man for en sikkerheds skyld søgt om en fristforlængelse, siger Hans Henrik Henriksen, som afviser, at projektet i mosen er blevet gennemført på falske forudsætninger.

- Der ligger en meget klar afgørelse fra Fredningsnævnet på, at vi kan gennemføre arbejdet derude. Det er stadfæstet tilbage i 2015. Så vi har den fulde ret til at gennemføre det projekt derude, siger Hans Henrik Henriksen.

Lodsejere: - Kommunen skulle have ventet med at grave

Lodsejerne i Lille Vildmose er ikke enige i rådmandens udlægning, da der også er spørgsmål omkring overholdelse af Vandløbsloven.

 -Hele sagens kerne er jo, at den kendelse fra Fredningsnævnet, som rådmanden taler om, siger, at Aalborg Kommune også skal overholde Vandløbsloven. Her fremgår det klart og tydeligt, at alle økonomiske spørgsmål omkring ekspropriation og taksation skal være afklaret og på plads, inden man kan gå i gang med at grave ude i mosen, og den del af det var slet ikke på plads. Men det har de ikke villet forholde os til. Både lodsejerne og kommunen har anket til Overtaksationskommissonen, og den sag begynder formentlig først engang i april. De skulle have ventet med arbejdet i mosen. Det kan ikke siges ofte nok, siger Preben Clausen, lodsejernes talsmand.

V-politiker kræver redegørelse

Den nyvalgte Venstre-spidskandidat i Aalborg Kommune, Jan Nymark Thaysen, kræver nu en redegørelse i forbindelse med sagen. Og rådmand Hans Henrik Henriksen mener, at Venstre-politikeren har taget lodsejernes parti.

- Men det kunne være interessant at få at vide fra Jan Nymark Thaysen, hvordan han vil finde og retfærdiggøre, at Aalborg Kommunes skatteydere skal betale en erstatning på fem-seks millioner kroner oveni i den erstatning, lodsejerne allerede er blevet tilkendt. Og så kunne det være interessant at få at vide, hvorfor Venstre aldrig de sidste to år i deres budgetoplæg har haft sådan en erstatning med. Jeg synes lidt, at Jan Nymark Thaysen spiller på to heste og gerne vil være lidt en helgen over for de her lodsejere, siger Hans Henrik Henriksen.