SENESTE NYT:

Mere gods i Aalborg Havn

Godsmængden på Aalborg Havn er steget med 11 procent i første halvår af 2017. Halvårets nøgletal lever op til forventningerne.

Der er godt gang i Aalborg Havn. I løbet af de første seks måneder af 2017 er der lastet og losset 1,56 millioner ton gods. Det er 11 procent mere end første halvår af 2016, hvor der til sammenligning blev lastet og losset 1,40 millioner ton gods.

Der er flere årsager til fremgangen. Blandt andet har kombinationen af en mild vinter, en byggerisektor i fremgang og nye kunder på Aalborg Havn, der har bidraget til en fordobling af godstyperne jord og stenarter. Udskibning af jern- og metalskrot har også haft fremgang, hvilket skyldes øget omsætning fra både eksisterende og nye kunder på havnen.

Periodens resultat er et overskud på kr. 18,1 mio. før beregnet skat, og årets nettoomsætning udgør kr. 100,8 mio. Dermed lever 2017 indtil videre op til omsætningsrekorden på næsten 200 millioner kroner i hele 2016.

- Resultatet viser, at vores strategi om Den Intelligente Havn i høj grad lykkes, og vi kan se frem mod årsskiftet med velbegrundet glæde og forventning. Vores målsætning er kontinuerlig vækst - både i størrelse og effekt. Aalborg Havn er vækstmotor for hele kommunen. Over hver tiende er i job direkte i forbindelse med havnens aktiviteter eller afledt heraf, svarende til over 12.000 arbejdspladser. Vores fineste opgave er at give de over 100 virksomheder på havnen de bedste vilkår for at drive forretning, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.

Udskibning af vinger er forløbet tilfredsstillende det første halvår med næsten 500 vinger over kaj, hvilket forventes at fortsætte året ud. Der har desuden været udskibning af topstykker til diverse vindmøllefarme, ligesom der har været en del større skibe med kul. Der har ligeledes været en stor import af salt, som forventes at forsætte med mange tons fremover.

Det er ikke kun godset, der genererer omsætning på Aalborg Havn. Salg og udlejning af arealer er også i fremgang. I regnskabsperioden er der solgt 5.000 m² og udlejet 10.000 m². I ejendomsselskaberne er den ledige kapacitet faldet på både kontorer, lager og produktionslejemål. Der er positive fremgang at spore i begge ejendomsselskaber. Udlejningsprocenten i selskabernes bygninger er steget marginalt til mellem 90 og 100 %.

- Flere og flere virksomheder søger mod adresser på Aalborg Havn, fordi der er store fordele ved at placere sin virksomhed, hvor der er let og effektiv adgang til transport både via sø, motorvej og godsbane. Dertil kan vi tilbyde virksomheder at være en del af en hub for transport og logistik, hvilket giver nye forretningsmuligheder og skaber et miljø med specialiseret viden. Desuden er vi på forkant rent miljømæssigt – vi er Danmarks første CO2-neutrale havn – og dét er en fortælling, som virksomheder gerne vil være en del af, siger Claus Holstein, administrerende direktør i koncernen Aalborg Havn.

Aalborg Kommune har efter tre et halvt års planlægningsarbejde godkendt en udvidelse af Aalborg Havn A/S med cirka 1,3 millioner kvadratmeter mod øst og mod vest. Godkendelsen er givet som et kommuneplantillæg, som efterfølgende skal følges op af lokalplan og arealopkøb.

- Aalborg Havn i høj grad med til at skabe velstand i bred forstand. Det er et stort ansvar som regional vækstmotor nu og i fremtiden, og det ansvar tager vi naturligvis meget alvorligt, ssiger Thomas Kastrup-Larsen.

Koncernen fastholder sine forventning på et positivt årsresultat mellem 30 og 40 millioner kroner.