02:54

Video: Per Frank Paulsen

Milliondyre udgravninger standser byggeri: Lodsejer vil have ændret arkæologilov

Privatpersoner kan risikere regninger i millionklassen, hvis der skal foretages en arkæologisk udgravning på deres grund. Nu opfordres der til ændring af reglerne.

Læs også Peters byggeri standset af dyre udgravninger: Nu får museer hård kritik

Arkæologudgifter skal betales af os allesammen og ikke bare af dem, der tilfældigvis bor oven på fortidsminder. Sådan lyder opfordringen fra en nordjysk lodsejer, der skal af med næsten to millioner kroner, hvis han vil bygge.

- Det er helt fint, at man bevarer alt det, der er i undergrunden for vores efterkommere. Jeg forstår bare ikke, at jeg skal stå alene med regningen. Det der russisk-roulettesystem, som vi har i øjeblikket, er forkert. Det er jo den enkelte, der risikerer at komme til at betale, siger Frederik Frederiksen, pensioneret landmand og grundejer i landsbyen Dall syd for Aalborg.

Lodsejeren havde ellers alle kommunale tilladelser på plads til at bygge seks huse i Dall, men så viste det sig, at arkæologarbejdet ville løbe op i 1.824.000 kroner. Så nu er byggeriet stoppet.

- Jeg er ikke den eneste. Der er rigtig mange, som er kommet i klemme på den måde. Og det bremser udviklingen i landdistrikterne, siger Frederik Frederiksen.

Tidligere udpegede en rigsantikvar, hvor der skulle graves, og staten betalte.

- En forholdsvis fornuftig løsning dengang, for det betød jo, at man ikke gravede særlig meget ud, siger Preben Bang Henriksen, der er nordjysk folketingsmedlem for Venstre og formand for Folketingets Retsudvalg.

Læs også Entreprenører mister tålmodigheden: Arkæologiske udgravninger er for dyre

Ny lov i 2003

Venstre var selv med til at indføre den nye museumslov i 2003, som betød, at grundejerne skal betale for arkæologudgravninger. Nu erkender Preben Bang Henriksen, at loven kan ramme forkert: 

- Det medførte en voldsom aktivitetsforøgelse hos museerne. Og der mener jeg altså, at vi har vedtaget et forkert princip. De her udgifter bør fordeles blandt alle dem, der søger om bygge- eller gravetilladelse i kommunen. Det er ikke den uheldige grundejer, der skal bære det hele, siger Preben Bang Henriksen, Venstre.

Lodsejeren i Dall går et skridt videre og foreslår, at udgiften til arkæologer bliver fordelt efter en landsdækkende ordning hver gang, der foretages en udstykning.

- Det kan være kommunen, regionerne, staten eller private som mig selv. Vi skal så betale en eller anden promilleafgift, der går i en fond, som så dækker det hele, siger Frederik Frederiksen.

Læs også Minister afviser at oprette en arkæologipulje

Frygter ødelagte fortidsminder

Han frygter, at flere og flere nu går i gang med at grube – det betyder, at man går en meter ned med en jerntand efter en traktor og løsner jorden. Det kan have den konsekvens, at man kan ødelægge fortidsminder.

- Den metode virker akkurat som en stor foodprocessor, der kommer gennem jorden. Sådan en anarkistisk handlemåde vil sikkert også kunne undgås med en fond, der går ind og dækker det hele, siger lodsejer Frederik Frederiksen.

- Jeg kunne sagtens have gravet på den måde med den undskyldning, at jeg ville have regnvandet til bedre at kunne trænge ned i jorden. Det gjorde jeg, og nu føler jeg mig lidt taget ved næsen, fordi jeg har fulgt spillets regler og rettet henvendelse til museet. Hvis jeg havde været anarkist, så havde jeg bare grubet jorden, og så havde der ikke været noget for arkæologerne at lede efter, siger Frederik Frederiksen.

Folketingets rigsrevision kom forrige år med en hård kritik af de arkæologiske undersøgelser, der blev kaldt utilfredsstillende og med stor risiko for overbudgettering og urigtige regnskaber. Rigsrevisionen anførte også, at bygherrer af den grund opgiver projekter, og at bygherrer i realiteten sponsorerer museernes drift.

Læs også Dyre fortidsminder: Politiker vil have reglerne ændret

Vil høre ny kulturminister om emnet

Daværende kulturminister Mette Bock lovede dengang at skærpe kravene til museerne – blandt andet med henblik på at opdatere budget og regnskabsskemaer, revidere vejledning og indføre yderligere registrering af undersøgelser. Det skete i et samråd indkaldt af Preben Bang Henriksen. Nu vil han høre den nye kulturminister, om der er sket noget.

- Den her historie bærer ikke præg af, at der er blevet strammet op. Det er beskæmmende, at vi har et bysamfund her, der ikke kan få lov til at udvikle sig. Der sidder jo ikke det parti på Christiansborg, der ikke synes, at landdistrikterne skal have en blomstrende fremtid, og det vil jeg godt høre ministerens kommentar til, siger Preben Bang Henriksen.

Grundejeren i Dall er ikke særlig fortrøstningsfuld.

- Der har været en del snak om, at den nye museumslov skulle tages op til revision. Nu har vi fået ny regering, og jeg håber stadig at der sker noget. Men indtil videre er der ikke sket noget, siger Frederik Frederiksen.