LIGE NU:

Millioner til jobcenter har fået flere i job

Flere ressourcer i Jobcenter Aalborg betyder både færre ledige og en reduktion i kommunens udgifter på 10 millioner kroner.

I 2015 besluttede byrådet i Aalborg Kommune årligt at tilføre Jobcentret 10 millioner kroner ekstra til bekæmpelse af langtidsledighed og ledighed blandt nyuddannede. Det har virket.

I forhold til indsatsen for langtidsledige viser de nyeste tal, at antallet på to år er faldet med 21 procent, det er, hvad der svarer til 372 færre langtidsledige. Faldet gælder både medlemmer af en a-kasse og kontanthjælpsmodtagere. Noget af det, som har virket er intensive forløb for de ledige, der er særligt i risiko for at havne i langtidsledighed.

- Vi har gjort meget selv, om så har vi også haft bedre mulighed for at få andre aktører ind. Vi har fulgt de ledige tættere, haft mere kontakt, mere formidling af job og generelt har vi gjort mere af alt det, vi ved virker, siger jobcenterchef Jesper Dahlgaard.

Et andet vigtigt indsatsområde har været de nyuddannede. I en by som Aalborg med mange og store uddannelsesinstitutioner, er dimmitendledigheden helt naturligt høj, men også her er det lykkedes at få flere af de unge hurtigere i job.

- Jobcentret har folk ude på uddannelsesinstitutionerne for at introducere jobsøgningen til de unge, allerede inde de er færdiguddannede. Der er mange, der tror, at de først skal i gang med at lave cv, opbygge netværk og så videre, når de er færdiguddannede, men de skal altså i gang, mens de stadig studerer, og det er det, vi er der for at fortælle dem, siger Jesper Dahlgaard.

Jobcenterchefen fortæller, at det eksempelvis kan være på nye uddannelser, at der er høj dimmitendledighed.

- Hvis det er relativt nye uddannelser, kan det nogle gange være svært både for arbejdsgiverne og for de studerende selv at se, præcis, hvilket job, de skal ud i. Der hjælper vi dem blandt andet ved at opfordre til at få brugt praktikperioderne fornuftigt og ved at opfordre til, at man eventuelt vender tilbage til praktikstedet og får job, når man er færdiguddannet, siger Jesper Dahlgaard.

Han er ikke i tvivl om, at de ekstra 10 millioner årligt har nyttet noget i indsatsen for at få flere i job.

- Vi er selvfølgelig hjulpet på vej af konjunkturerne, for det er da klart, at det er lettere at få folk i job, når der er gang i hjulene og der bliver skabt job, end når det er modsat. Men det har bestemt også hjulpet, at vi har fået flere midler, så vi har kunnet gøre noget mere, siger Jesper Dahlgaard.

Udover at flere ledige er kommet i job, står kommunen til at få en milliongevinst. Ikke bare henter man hele investeringen på de 10 millioner kroner hjem igen. Kommunen opnår også en ekstra nettogevinst på 10 millioner.

PH 230421 SI Jomfru Ane gade dagen derpå Still

Lad dig ikke friste: Snyd med coronapas kan koste en plet på straffeattesten

112 alarm politi politibil

Hasarderet kørsel og hærværk foran børnehavebørn

sandskulpturer 7

play Attraktioner gør klar til at åbne torsdag

Prototype på eldrevet passagerfærge der skal kunne sejle autonomt mellem Nørresundby og Aalborg.

Fjordbus over Limfjorden: Selvsejlende elfærge forventes klar i 2022

PH 230421 SI Jomfru Ane gade dagen derpå Still

Lad dig ikke friste: Snyd med coronapas kan koste en plet på straffeattesten

112 alarm politi politibil

Hasarderet kørsel og hærværk foran børnehavebørn

sandskulpturer 7

play Attraktioner gør klar til at åbne torsdag

Til forsiden

Til forsiden