LIGE NU:

Mindedag for faldne betjente: Politiet ærer dem

Nordjyllands Politi markerede i dag årsdagen for tyskernes tilfangetagelse af det danske politi under besættelsen.

Den 19. september 1944 stormede tyskerne de danske politistationer og internerede politibetjentene. Næsten 2000 af dem blev senere sent til koncentrationslejre i Tyskland, hvor de sad frem til befrielsen.

Opholdet i koncentrationslejrene kostede flere af dem livet, og de blev i dag klokken 100:00 mindede ved mindemuren på politigården i Aalborg, hvor politidirektør Anne Marie Roum Svendsen holdte tale for de fremmødte.

- Vi er borgernes politi. Vi skal hjælpe folk og værne om det samfund, vi sammen har skabt – og som vi hele tiden bygger videre på. Vi sætter borgerne i centrum, også når det kræver, at vi sætter os selv til side. I 1944 værnede vi også om vores samfund. Derfor blev vi et mål for mennesker, der ville presse et andet menneskesyn og et andet samfund ned over os, lød det blandt andet fra politidirektøren.

Til mindehøjtideligheden var både nuværende og pensionerede politifolk mødt op for at minde dagen, hvor den tyske besættelsesmagt stormede politiets stationer i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

- Man påtager sig et særligt ansvar og en særlig risiko som politibetjent. Dét valg fortjener vores respekt og anerkendelse. Derfor giver en mindedag her 74 år efter det dramatiske døgn i 1944 stadig mening. Det giver mening, at vi viser vores respekt både for de kolleger, som hver dag møder op i politiet og påtager sig dét ansvar og løber dén risiko, men også for de, der gik før os, og hvor nogen har betalt den højeste pris for at værne om samfundet, slog politidirektøren fast i sin tale.

Forsamlingen sang ’Danmark frit: En lærke lettede’ og ærede de faldne kolleger med et minuts stilhed.