LIGE NU:

Musikken lindrer

Musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet er flytte ind i Musikkens Hus. For at markere det holdt de åbent hus med fokus på musikkens terapeutiske virkninger.

Siden 1982 har Aalborg Universitet uddannet musikterapeuter, og i den 34 år, der er gået siden de første indledte studiet, er uddannelsen langt fra blevet mindre relevant. I dag bruges musikterapi som behandling af alt fra angst og traumer til autisme og demens.

- Kort fortalt er musikterapi at bruge musikken til at arbejde med noget, der ikke er musikalsk. Det kan foreksempel være genoptræning af gangfunktion eller at arbejde med psykiske problemer, fortæller Jens Anderson-Ingstrup, som er musikterapeutuddannet og ph.d.-studerende i musikterapiens virkning på demensramte.

Sammen med resten af musikterapistudiet er han flyttet i nye lokaler i Musikkens Hus, og fredag inviterede musikterapeuterne indenfor for at sætte fokus på musikkens gavnlige virkninger.

Her kunne man opleve musik fra lungekoret Kolibri, der består af KOL-patienter, som ved hjælp af sang og sangteknik forbedrer deres lungefunktion. Der var også koncerter med bands og solister, som bruger musikken til at arbejde med sociale og psykiske udfordringer.

Samtidig var det muligt at få et indblik i musikterapiens indtog i sundhedsvæsnet. Her taler man om musikmedicin, og studier viser, at musik kan virke beroligende, smertelindrende og ligefrem helbredende. Balndt andet bruger man i Region Nordjylland musik i ambulancerne for at dæmpe angst og stress hos patienterne.

Senest er man begyndt at arbejde med at føre musikken igennem det samlede sygdomsforløb, så patienten følges af musik fra ambulance, under indlæggelse og til man er udskrevet og skal komme sig derhjemme.

Også i psykiatrien er musik et anvendt middel, der blandt andet kan berolige patienterne, hjælpe dem til bedre søvn og i visse tilfælde måske endda erstatte medicin.

- Musik har jo ingen bivirkningern, og det kan bruges igen og igen. Så hvis vi kan give det i stedet for medicin, er det jo at foretrække, fortæller Lars Rye Bertelsen, som er musikterapeut og videnskabelig medarbejder ved Musikterapiklinikken, der hører under psykiatrien på Aalborg Universitetshospital.