Foto: Rasmus Baaner / Ritzau Scanpix

Ny fælles rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelser i Aalborg

Målet med den nye fælles rusmiddelpolitik er at sikre ensartede, sunde og trygge rammer på tværs af ungdomsuddannelserne i Aalborg.

Ungdomsudddannelserne Aalborg er i samarbejde med Aalborg Kommune blevet enige om en ny fælles rusmiddelpolitik.

Politikken skal sikre ensartede, sunde og trygge rammer for de unge og sikre dem en god start på et nyt kapitel, hvor nye studiekammerater, nyt studiemiljø og fester bliver en del af en ny hverdag.

- Det er et tydeligt signal, vi sender, når vi på tværs af alle ungdomsuddannelserne står sammen om en ny politik. Og så sikrer vi os også, at eleverne ikke vælger uddannelse efter institutionernes holdning til rusmidler, siger Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium.

Klik herunder for at downloade hele rusmiddelpolitikken.

Aalborg Kommune er glad for den brede opbakning til den nye fælles rusmiddelpolitik.

- Vi har et fælles ansvar for at give vores elever nogle rigtigt gode betingelser for en god studietid på ungdomsuddannelserne. Det er en vigtigt tid i de unges liv. De skal finde retning både menneskeligt og fagligt, siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Han slår desuden fast, at den nye rusmiddelpolitik ikke vil være en begrænsning for de unges sociale samvær.

- Selvfølgelig skal der være plads til masser af fester, men det skal være under ordnede forhold på ungdomsuddannelserne. Derfor er jeg meget glad for, at alle bakker op om den her nye rusmiddelpolitik, siger han.

Myter om rusmidler

MYTE: Unge, der lærer at drikke hjemmefra, får et mere ansvarligt forhold til alkohol.

FAKTA: Unge, der bliver tilbudt alkohol derhjemme, begynder at drikke tidligere og drikker mere, når de er ude.

_____________________________________

 

MYTE: Det nytter ikke noget, at forældre blander sig i unges alkoholvaner. De drikker alligevel - blot uden at deres forældre ved det.

FAKTA: Unge, der har en aftale med deres forældre om, hvornår, hvor ofte og hvor meget de må drikke, drikker mindre fuldskabsorienteret. Omkring 40 pct. af disse unge synes godt om, at deres forældre blander sig - kun 16 pct. synes dårligt om det.

 

______________________________________

 

MYTE: Alle unge har prøvet at være fuld, når de begynder på en ungdomsuddannelse

FAKTA: Hver 5. ung i alderen 15-25 år har aldrig prøvet at være fuld. Omkring en tredjedel af de unge, der har prøvet af være fuld, havde deres fuldskabsdebut efter de var fyldt 16 år.

______________________________________

 

MYTE: De fleste unge har prøvet at ryge hash. Det er helt normalt.

FAKTA: Mange unge tror fejlagtigt, at flertallet blandt deres jævnaldrende har prøvet at ryge hash. Men det er forkert. Blandt unge i alderen 16-24 år har 41 pct. prøvet at ryge hash. Kun 11 pct. har prøvet andre stoffer end hash.

______________________________________

 

MYTE: Unge går til fest primært for at drikke sig fuld.

FAKTA: Der er mange grunde til, at unge går til fest, og alkohol er en af dem. Men det at møde nye mennesker, slå sig løs og danse har væsentlig større betydning end alkohol har.

Se mere

Alkoholfrie alternativer

Målet med den nye rusmiddelpolitik er, at skabe fælles retningslinjer for de forskellige uddannelsessteder, og dermed hjælpe uddannelserne til et større fokus på unges forhold til rusmidler samt det gode studieliv.

Den nye rusmiddelpolitik sikrer derfor, at elever på tværs af uddannelserne mødes under de samme retningslinjer.

Rusmiddelpolitikken sætter derfor en ensartet retning for, hvordan uddannelsesstedet skal forholde sig til studieture, ekskursioner og elevfester på skolerne.

Men politikken skal samtidig være dialogskabende for elever såvel som forældre.

- Vi vil gerne give forældrene en tryghed, når vi klart melder vores holdninger ud i forhold til brug eller misbrug af rusmidler, siger Torben Poulsen.

Aalborghus Gymnasium har da også allerede konkrete ideer, som skal imødekomme den nye rusmiddelpolitik.

- Helt konkret vil vi selv lave alkoholfrie fester for de nye elever. Vi vil lave alkoholfrie fredagscafeer, hvor det handler om andet end at drikke alkohol, siger han.

Torben Poulsen uddyber samtidig, at Aalborghus Gymnasium som altid vil holde et godt øje med de nye elever til de normale fester.

De nye rusmiddelpolitik gælder de næste fire år, hvorefter den i 2023 skal tages op til revision.

Den nye rusmiddelpolitik i korte træk

Rusmiddelpolitikken dikterer, at det ikke er tilladt at:

 

- Medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med skolegangen.

- Euforiserende stoffer er aldrig tilladt i forbindelse med skolegangen.

 

Studieture, ekskursioner og øvrige elevarrangementer uden for skolen er alkoholfri, men skolen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra dette såvel som i forbindelse med elevfester og lignende arrangementer så længe retningslinjer og sanktioner er talt godt igennem inden turen/arrangementet.

 

Overtrædelse af retningslinjer vil føre til, at elever bliver kaldt til en samtale med skolens studievejleder.

Er overtrædelsen af en særlig grov karakter kan følgende sanktioner komme på tale:

 

- Bortvisnings fra arrangementet

- Midlertidig bortvisning fra skolen

- Permanent bortvisning fra skolen

 

Ifølge rusmiddelpolitikken kan uddannelsesinstitutionen sikre overholdelse af narkotikalovgivningen gennem stoftests og narkohunde.