LIGE NU:

Ny rapport skal sikre, at nyt sygehus ikke bliver endnu dyrere

I erkendelse af, at både tidsplan og økonomi til det nye universitetshospital i Aalborg er skredet, blev byggeriet underlagt skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet. Nu skal en uvildig gennemgang sikre, at tidsramme og finansiering ikke løber yderligere løbsk.

Det nye universitetshospital i Aalborg er både blevet dyrere end forventet og bliver også færdigt senere. Derfor blev projektet sidste år underlagt skærpet tilsyn fra Sundheds- og Ældreministeriet, der satte gang i en uvildig undersøgelse.

Resultatet af denne gennemgang, som revisionsfirmaet BDO har lavet, foreligger nu. Der bliver derfor indført en prognosemodel, som opdateres en gang om måneden og fremlægges for ministeriet. Modellen, som er taget i brug, skal løbende give et overblik over projektets status i forhold til tidsplan og finansiering. Prognoserne vil supplere de kvartalsrapporter, der har været lavet siden projektets begyndelse.

På nuværende tidspunkt tegner der sig et ikke-finansieret merforbrug på 250 millioner kroner, noget som prognosemodellen ikke løser, men snarere kan være med til at sikre, at beløbet ikke vokser ukontrollerbart.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og den økonomiske ubalance understreger behovet for, at vi øger styringen. Jeg synes, der er nogle brugbare forslag i rapporten, men jeg noterer også, at rapporten fra den uvildige kontrolinstans slår fast, at vi i Region Nordjylland og i projektorganisationen arbejder fokuseret på at håndtere udfordringerne. Derfor er der heller ikke andet at gøre end at smøge ærmerne op og tage fat på at løse problemerne, siger regionsrådsformand, Ulla Astman (S).

Andre muligheder for finansiering

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt rapporten fra den uvildige kontrolinstans, og er indforstået med, at der nu kigges på mulighederne for at skaffe supplerende finansiering til projektet. Et muligt tiltag er at overføre ubrugte midler fra en pulje til it og apparatur til byggeprojektets håndværkerudgifter. Andre muligheder for supplerende finansiering bliver også undersøgt.

Desuden er der taget skridt til at forstærke styringen på både byggepladsen og i projektledelsen med ekstra bemanding, som skal sikre, at konflikter bliver håndteret hurtigt og effektivt. Desuden skal en tættere opfølgning på møder mellem byggeriets parter rydde forhindringer af vejen og sikre fremdrift i byggeriet.

Revisionsfirmaet påpeger i sin rapport, at der i den sidste fase af byggeriet er et udtalt behov for tydelig kommunikation og afstemning af forventninger. Flere aktører er involveret i kvalitetsstyring og test af anlæg samt aflevering og driftsstart, og det kræver planlægning, lyder opfordringen.

- Det kan vi ikke være uenige i, og det vil være et væsentligt opmærksomhedspunkt i den sidste del af byggeriet, så vi selvfølgelig minimerer risikoen for forsinkelser og ekstrakrav fra byggeriets parter, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Henrik og Janne

Henrik og Jannes butikker må ikke åbne: Nu har de lejet et nyt lokale sammen

40_percent

play 5000 nordjyder vaccineret på én dag: - Alt er forløbet godt

040620 Hanstholm Havn

Havnestrid om industrispionage: Hanstholm Havn politianmelder tidligere salgschef

PH 260221 Skoler klar til test Still

play Skoler gør klar til test: - Hvis man ikke bliver testet, medfører det fravær

Henrik og Janne

Henrik og Jannes butikker må ikke åbne: Nu har de lejet et nyt lokale sammen

40_percent

play 5000 nordjyder vaccineret på én dag: - Alt er forløbet godt

Til forsiden

Til forsiden