02:57

Dårlig sortering i midtbyen forsinker tømning af containere

Nye affaldsregler i Aalborg giver problemer: »Det er et skræmmende syn«

Borgerne i Aalborg Kommune er mange steder ved at miste tålmodigheden med de nye affaldsregler.

Store, sorte plasticcontainere til skrald hober sig op på fortovene. Og afhentning af affald udsættes i op til flere uger, når bare en enkelt beboer i en opgang ødelægger sorteringen ved at smide mad og bleer i genbrugscontaineren.  

Edna Bertelsen har boet i Danmarksgade midt i Aalborg i over 50 år. Nu er hun ved at få pip af de nye affaldsregler, fordi beboerne sorterer meget forskelligt.

- Affaldet bliver blandet godt og grundigt sammen, når man bor i en opgang. Hele systemet bliver jo ødelagt, når nogle i opgangen bare smider alt muligt i den første container, der er ved hånden. Så bliver køkkenaffald, pap og plastic og videomaskiner blandet sammen i en pærevælling, og så må vi andre opgive at sortere bagefter, siger Edna Bertelsen.

Brev til beboerne

Senest har Aalborg Renovation sat et brev til beboerne op i hendes baggård i Danmarksgade. Her skriver skraldemanden, at genbrugscontaineren med plast og metal er blevet så forurenet af almindeligt restaffald, altså madaffald og lignende, at det ikke længere kan genanvendes - og at han derfor først kan komme senere og hente skraldet. 

Læs også Skraldeglad familie: - Det er jo en lille ting, vi kan gøre for miljøet

- Så må vi jo komme nogle dage med en skraldebil til restaffald og hente den forurenede genbrugscontainer. Der kan gå en måned mellem afhentningerne, når der er tale om en ren genbrugscontainer, siger Jens Boye, leder af Aalborg Renovation.

- Det er jeg ikke helt tryg ved, især ikke hvis der også er madaffald i containeren, siger Edna Bertelsen.

Aalborg Renovation: Det halter efter i midtbyen

Renovationslederen er heller ikke tilfreds med den måde, den nye affaldsordning fungerer på i midtbyen.

- Det halter altså virkelig noget efter i midtbyen, og der er rigtig meget, som ikke kan genbruges, siger Jens Boye, leder af Aalborg Renovation.

Det er et skræmmende syn, når man kommer og går her hver eneste dag. Det er også flovt overfor turisterne.

Minna Tjørnelund

Ude på gaden er der også utilfredshed, fordi de nye affaldsregler betyder flere containere på fortovet.

- Det er et skræmmende syn, når man kommer og går her hver eneste dag. Det er også flovt overfor turisterne, siger Minna Tjørnelund, der som de andre beboere i Danmarksgade har set, hvordan et par opstillede affaldscontainere kan gøre et stykke fortov til en regulær losseplads.

- Et forbudskilt har ikke hjulpet. Folk respekterer det ikke. De smider alt omkring de skraldespande. Nogle gange ligger affaldet langt ude på fortovet, fordi mågerne også har været der, siger Minna Tjørnelund. 

Læs også Affaldets rejse: Fra skraldespand til affaldssorteringen

Lederen i Aalborg Renovation synes, det ser pænere ud i byen, efter at mange af de gamle containere er blevet afhentet. Nu er det så de nye skraldespande, der mange steder står og fylder op på fortovene.

Aalborg Renovation har indført de nye affaldsregler uden på forhånd at få aftalt med husejerne, hvor de mange nye containere skal stå. Det betyder, at en ejer af en opgang i mange tilfælde kan lade skraldespandene stå ude på fortovet.

- Vi kan jo ikke selv køre containerne ind og stille dem der, hvor vi mener, de skal stå, siger Jens Boye, leder af Aalborg Renovation.