LIGE NU:

Nyt samråd vil have indflydelse

Midtbyens Samråd gået i dialog med rådmand og forvaltning om de store planer for byens centrum.

Det nye samråd, Midtbyens Samråd i Aalborg, er for alvor trukket i arbejdstøjet for at få indflydelse på de mange planer og initiativer, der arbejdes politisk med for byens travle centrum. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, og samrådet har allerede haft et første møde med by- og landskabsforvaltningen.

- Det var et godt møde, hvor vi spurgte ind til mange af de planer, der arbejdes med lige nu og i den nære fremtid, og jeg synes, vi fik mange tilbagemeldinger fra rådmanden og hans medarbejdere. Man kan jo blive helt stakåndet ved tanken om alt det, der sker i byen. Der er nok at tage fat på, og jeg kan garantere, at vi vil søge indflydelse, hvor det er muligt, siger formanden for Midtbyens Samråd, Emilie Holst Egebo.

På mødet med forvaltningen på Stigsborg Brygge blev der især fokuseret på, hvad der skal ske med kvarteret omkring Aalborg Teater når det efter al sandsynlighed bliver en del af det nye kultur-og ejendomskompleks på den tidligere spritfabrik. Samrådet ser gerne, at teatret bevares som et nyt kulturelt samlingssted for midtbyens borgere. Ikke mindst i lyset af de store ændringer, der allerede er undervejs på Budolfi Plads, hvor tre forskellige selskaber i øjeblikket arbejder på forslag til anvendelsen og udseendet af den centrale plads.

Et andet vigtigt anliggende for samrådet er den kollektive trafik efter at letbanen er taget af bordet. Her lød svaret fra rådmanen, at der er planen, at de nye tre-leddede busser skal køre i et tracé på den samme strækning som var tiltænkt letbanen, men at der i øvrigt kan ventes ret så markante omlægninger af bustrafikken i det centrale Aalborg i de kommende år.

Den fremtidige anvendelse af Karolinelund, gågadebelægninger, kloakering, tomme butikker, parkeringsforhold, C.W. Obels plads, Gl. Torv, Frederikstorv og fremtidig brug af ledige bygninger i den centrale bydel var andre emner, som blev drøftet på det uformelle møde. 

Rådmand Hans Henrik Henriksen (Socialdemokraterne) er glad for, at der er kommet et nyt og aktivt samråd i midtbyen.

- Jeg har nogle gange savnet en borgerbaseret dialogpartner, når det drejer sig om midtbyens forhold. Det har vi fået nu, og jeg ser frem til diskussionerne med samrådet. Naturligvis er jeg klar over, at vi nok skal rende ind i nogle uenigheder undervejs, men det vigtigste er, at vi nu har et godt forum for debatten om byens fremtid, siger rådmand Hans Henrik Henriksen.

Midtbyens Samråd vil nu beskrive flere af sine synspunkter på aktuelle spørgsmål, bl.a. fremtiden for Teaterkvarteret, og sende dem til forvaltningen. På den måde vil man sikre sig, at samrådets synspunkter hele tiden er med i de politiske og administrative processer.