Foto: TV2/Nord

Nyt tilbud om ambulant rehabilitering i Aalborg Kommune

Fra den 1. august 2016 tilbyder Rehabiliteringscenter Aalborg ambulante forløb for kommunens borgere, som ikke kan eller vil bo på centret.

Hidtil har det været et krav, at kursister på Rehabiliteringscenter Aalborg skulle være der et helt døgn, men nu kan de i stedet komme ambulant om formiddagen eller om eftermiddagen.

- Vi har haft en del forespørgsler fra borgere, der gerne vil deltage i et ophold, men af personlige årsager ikke har kunnet bo på rehabiliteringscentret. Dem har vi nu også et tilbud til, siger rådmand Thomas Krarup (Kons.)

Rehabiliteringen starter med snak, kaffe og hygge ved hjemmeadressen, hvor centrets bus samler kursisterne op og senere på dagen kører dem hjem igen.

Det nye tilbud skal finansieres af værdighedsmidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet, og ligger uden for kommunens budget for 2016. Det besluttede byrådet den 13. juni.

Rehabiliteringscenter Aalborg er en af Ældre- og Handicapforvaltningens målrettede indsatser i det rehabiliterende og forebyggende arbejde. Målet er at udvikle og vedligeholde de fysiske færdigheder og sociale relationer, som gør det muligt for kursisterne at klare sig selv.