Cykel20 er et socialt cykelværksted, hvor donerede cykler repareres, og hvor overskuddet går til at støtte værestedet Hjerterummets arbejde blandt hjemløse og socialt udsatte. Nu har cykelværkstedet fået 2,3 mio. kr. fra Velux Fonden.

Pengeregn: Cykel-projekt får 2,3 millioner kroner

Cykel20 er et socialt cykelværksted, hvor donerede cykler repareres, og hvor overskuddet går til at støtte værestedet Hjerterummets arbejde blandt hjemløse og socialt udsatte. Nu har cykelværkstedet fået 2,3 mio. kr. fra Velux Fonden.

Den store bevilling er øremærket til et særligt projekt i Cykel20, hvor frivillige medarbejdere via en mentorordning skal hjælpe unge mennesker mellem 18 og 30 år, der har forskellige udfordringer som f.eks. misbrug eller pyskiske og sociale problemer. Målet er at give de unge succesoplevelser og hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.

- Vi er utroligt glade for bevillingen. De unge, som vi hjælper i Cykel20, har nogle udfordringer, som gør, at de har svært ved at fungere på arbejdsmarkedet og bl.a. også har meget svært ved at fungere i almindelige praktikker gennem jobcenteret, forklarer Bjarke Hermansen, der er leder af Cykel20.

Fokus på succesoplevelser

De unge er i risiko for at havne i langvarig ledighed og dermed blive yderligere marginaliseret fra samfundet, siger Bjarke Hermansen, der håber, at projektet kan være med til at hjælpe de unge på rette vej.

 

01:14 Luk video

- Vi har fokus på at give de unge succesoplevelser, ved at de får muligheden for løse forskellige opgaver, der kan give dem håb og tro på, at de kan udvikle sig i en positiv retning og få mere mening med deres liv, siger han.

Arbejdsopgaverne kan være alt lige fra cykelreparation, vinduespolering, PR gennem de sociale medier eller planlægning af events.

Samarbejde med kommunen

I Cykel20-projektet indgår en ung og en frivillig i et mentorforløb, som tilrettelægges efter den unges behov og situation. Den unge og den frivillige udfører diverse opgaver sammen.

- Cykel20 er et praksisfællesskab, hvor den unge kan få lov til at afprøve forskelligt arbejde i et kreativt og frit miljø. Det er en slags træningsrum, hvor vi ønsker at lære de unge at reflektere over deres eget liv og motivere dem til at tage nye beslutninger og tage ansvar for deres eget liv og udvikling, siger Bjarke Hermansen.

De unge visiteres til projektet gennem Jobcenter Aalborg. Et samarbejde som Bjarke Hermansen lægger stor vægt på.

- Vores samarbejde med Aalborg Kommune er meget vigtigt. Der er rådgivere og mentorer på jobcenteret, der gør et stort arbejde for at motivere de unge til at tage gode beslutninger. I Cykel20 har vi mulighed for at fortsætte det motivationsarbejde, og forhåbentligt bygge mere på den unges udvikling, fortæller Bjarke Hermansen.

Projektet er netop startet i januar 2019 og skal efter planen køre de næste tre år

00:22

Der er 2,3 millioner kroner på vej til det sociale cykelværksted Cykel20 i Aalborg. Det er Velux Fonden, der er den glade giver af millionbevillingen, som Cykel20 skal bruge til en særlig mentorordning, hvor frivillige medarbejdere i cykelværkstedet skal hjælpe unge mellem 18 og 30 år, der har forskellige udfordringer som misbrug eller psykiske og sociale problemer.

Luk video