LIGE NU:

Tårnfalkekassen: De seks unger vokser

Direkte fra tårnfalkekassen i Lille Vildmose.

Hvad sker der?

Tårnfalkeparret i Lille Vildmose har lagt seks æg, og alle æg er nu klækket. 

Ungerne har forladt reddekassen. 

Læs opdatering her:

 

Om tårnfalken

 

Tårnfalken i Danmark

Tårnfalken er en af Danmarks mest almindelige rovfugle, og kendes på sine spidse vinger og lange hale. Den har rødbrun overside og lys, spættet underside. Hannen har dog blågråt hoved og haleoverside. 

- Tårnfalken lever næsten udelukkende af mus, men den kan også tage andre byttedyr som fx insekter, firben, regnorme og muldvarpe. Byttet findes i udyrkede områder i det åbne land, typisk i markkanter og på græs- og engarealer. Man kan derfor hjælpe tårnfalken ved at bevare de udyrkede arealer og etablere flere græsarealer og udyrkede arealer, fortæller naturvejleder Jakob Konnerup, der er biolog og formidlingsleder på Lille Vildmosecentret.

På Facebook-gruppen 'Vild med Lille Vildmose' bliver der hver dag lavet opslag om dyrene og området.
På Facebook-gruppen 'Vild med Lille Vildmose' bliver der hver dag lavet opslag om dyrene og området.
Foto: Flemming Bornholdt

På Lille Vildmosecentret er der opsat en redekasse med indbygget videoovervågning. Tårnfalkene har igen i år indtaget redekassen, og parret har i år 6 æg.

- Tårnfalken lægger typisk 4-6 æg, men antallet af æg i reden kan variere meget. Det er hunnen der ruger, mens hannen bringer føde. Undersøgelser viser, at mængden af byttedyr i området omkring reden har indflydelse på antallet af æg i reden – mange byttedyr giver flere æg. Antallet af æg i reden afspejler også hannens evner som jæger. Er hannen i stand til at bringe hunnen rigelig med føde i pardannelsen, så vil hun lægge flere æg, siger naturvejleder Jakob Konnerup, der er biolog og formidlingsleder på Lille Vildmosecentret.

Tårnfalken vender ofte tilbage til den samme ynglelokalitet. Ofte vil redekassen blive brugt af det samme tårnfalkepar i flere år. 

 
 
Foto: LIlle Vildmosecentret.