Brandmænd holder branden i det store skrotlager nede. Foto: Jesper Bo Winther

Skrotlager i Aalborg var det første af sin slags i Danmark

Skrotlageret på Gasværksvej i Aalborg, der brød i brand lørdag, var det første i Danmark til at oplagre såkaldt shredder-affald.

Da en lagerhal med bilskrot pakket i 10 meters højde i den forgangne weekend brød i brand på Gasværksvej i Aalborg, drev enorme mængder røg ud over Limfjorden og Nørresundby mens brandvæsnet og Aalborg Kommune i flere dage kæmpede intensivt for at få slukket branden og flyttet de mange tons bilskrot væk fra stedet.

Storbranden fyldte spalterne her på tv2nord.dk og flere andre medier i weekenden, men efterhånden er det efterspillet omkring skrotbranden der griber om sig i omfang. Hurtigt efter branden meldte Nordjyllands Beredskab nemlig ud, at der ikke var en brandmæssig tilladelse på plads til at opbevare det såkaldte shredder-affald, og samtidig meldte IF Recycling selv ud, at storbranden ikke var den første brand i lageret. 

Læs også IF efter skrotbrand: Kommune skød vores løsningsforslag ned

Siden har Aalborg Kommune kæmpet for at få det norske firma Metallco til at tage affaldet tilbage. Det mener man at kunne efter gældende EU-lovgivning, men Metallco ønsker ikke at tage noget som helst tilbage.

Også Miljøstyrelsen er involveret i denne del af sagen, og TV2 Nord sendte derfor en række spørgsmål afsted til styrelsen for at få afdækket flere fakta om affaldslageret og forløbet op til branden. De svar styrelsen er kommet med, afslører, at det er første gang, man har givet tilladelse til så stor en import af shredderaffald. Man gav dog tilladelsen til IF Recycling fordi man vurderede at firmaet havde de miljømæssige godkendelser, der skal bruges ved behandling af shredder-affald, på plads.

- Miljøstyrelsen har givet tilladelse til IF recycling til import af shredder-affald med hensyn på udsortering af de genanvendelige materialer – for eksempel metal. Tilladelsen er givet på baggrund af oplysning fra Aalborg Kommune, som er virksomhedens godkendelses- og tilsynskommune, om at IF kunne behandle affaldet, skriver Berit Hallam, der er funktionsleder i Miljø- og Fødevareministeriet som Miljøstyrelsen hører under. 

Læs også Nordmænd vil ikke tage bilskrot tilbage

Af hendes svar kommer det også frem, at der er uoverensstemmelser mellem hvad der er givet tilladelse til at importere og hvad der faktisk endte i skrotlageret på Gasværksvej.

- Det er kommunen, som fører tilsyn med at affaldet stemmer overens med det, der er givet importtilladelse til. Aalborg kommune opdagede i forbindelse med et tilsyn på virksomheden, at der var uoverensstemmelser med importgodkendelsen, skriver Berit Hallam.

Se alle Miljøstyrelsens svar om skrotlageret i Aalborg

Spørgsmål 1: Hvorfor giver Miljøstyrelsen tilladelse til import af norsk shredder. Det er ikke sket før.
 
Svar: Miljøstyrelsen har ikke tidligere modtaget ansøgninger om import af shredderaffald i denne størrelsesorden. En tilladelse til import afhænger bl.a. af den behandling, som affaldet skal have, og af om den importerende virksomhed har de nødvendige miljøgodkendelser til at behandle det pågældende affald.  
 
Spørgsmål 2: Det fremgår af tilladelsen, at IF vil indvinde metal af materialet – og brænde restproduktet. Har Miljøstyrelsen sikkerhed for, at IF besidder den nødvendige teknologi til den forarbejdning.
 
Svar: Miljøstyrelsen har givet tilladelse til IF recycling til import af shredder-affald mhp. udsortering af de genanvendelige materialer – fx metal. Tilladelsen er givet på baggrund af oplysning fra Aalborg kommune – som er virksomhedens godkendelses- og tilsynskommune – om at IF kunne behandle affaldet. Det er også Aalborg Kommunes opgave, at klassificere det affald som IF Recycling ønsker at skille sig af med.  Affald som ønskes forbrændt skal først klassificeres som forbrændingsegnet af Aalborg Kommune.
 
Spørgsmål 3: Hvilke krav er der til miljømæssig sikker forbrænding af shredder – temperatur etc.
 
Svar: Hvis affaldet bliver klassificeret som forbrændingsegnet - og indholdet  i øvrigt ikke adskiller sig fra andet forbrændingsegnet affald - kan affaldet afleveres til forbrænding under samme betingelser og regler som øvrigt affald. Ved forbrænding af affald stilles der altid krav til høj forbrændingstemperatur, rensning af røggasser og overholdelse af grænseværdier til luften.                           
 
Spørgsmål 4: Er der overensstemmelse mellem den shredder der er givet importtilladelse til – og den shredder, der faktisk er indført.
 
Svar: Det er kommunen, som fører tilsyn med at affaldet stemmer overens med det, der er givet importtilladelse til. Aalborg kommune opdagede i forbindelse med et tilsyn på virksomheden, at der var uoverensstemmelser med importgodkendelsen.
 
Spørgsmål 5: IF ændrer senere planer mht. anvendelse af den importerede shredder. Hvilken indflydelse får det på importtilladelsen.
 
Svar: Miljøstyresen har ikke kendskab til, at IF ændrede planer mht. anvendelse af den importerede shredder, før kommunen oplyste Miljøstyrelsen om uoverensstemmelserne med importgodkendelsen.  Miljøstyrelsen foretog i den anledning en høring af IF recycling. De resterende transporter på importtilladelsen blev annulleret, da der efterfølgende opstår problemer med brand i affaldet hos IF. Miljøstyrelsen og Aalborg kommune har løbende været i dialog om, hvad der skal ske med affaldet, og Miljøstyrelsen har kontaktet de norske myndigheder med henblik på at få sendt affaldet tilbage til Norge.