01:00

Aalborg Kommune har netop fået tilsagn om støtte på 1,8 millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriet til at igangsætte et nyt klimasikringsprojekt i Gistrup. Video: Nikolaj Thorngaard

Foto: Nikolaj Thorngaard

1 af 2

Sø støttes med 1,8 millioner: Skal opsamle fremtidens vandmasser

En ny sø ved Gistrup skal afhjælpe en del af fremtidens klimaudfordringer. Nu får projektet statslig støtte.

Ni projekter fordelt over hele landet, der skal sikre borgerne mod våde kældre og landmændene mod oversvømmede marker har torsdag fået besked om, at de har fået del i de 24,4 millioner, der blev afsat i Naturpakken til formålet.

Det er alle projekter, der forener klimasikringen med naturen, så den positive sideeffekt bliver nye rekreative områder nær byerne.

- Klimasikring behøver ikke at foregå under jorden i kloakkerne. Kommunernes projekter viser, at man kan stoppe vandmasserne ved at indrette sig på en naturlig måde oppe på jorden. Naturen klimasikrer på den måde sig selv, når de nye vandløb, søer og enge vil holde regnskyl på afstand fra folks kældre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre).

De 24,4 millioner kroner fordeles mellem ni projekter, selvom der var hele 26 ansøgninger til puljen. Og de 24,4 millioner er endda knap 10 millioner mere, end der i første omgang  var afsat i puljen.

Projekterne fordeler sig med fire på Sjælland, et på Fyn og fire i Jylland. Det ene af disse er i Gistrup lige udenfor Aalborg, hvor man vil lave en sø i forbindelse med Landbækken, der skal opsamle fremtidens voksende regnmængder.

- Vi vil både sikre, at når der kommer mere nedbør i fremtiden, så kan det håndteres, så folk ikke skal døje med vand i kælderen. Vi kan sikre en afvanding af den kommende Egnsplan vej samtidig med, vi sikrer at en del af det vand, der er i området, hvor grundvandet står højt og hvor området ligger lavt, kan blive til noget rekreativt istedet for at Landbækken svømmer over det ene og andet sted, siger forsyningsrådmand i Aalborg Kommune Lasse P. N. Olsen (Enh.).

Aalborg Kommunes projekt er, med rådmandens ord, stadig en "grov skitse" af det endelige projket, og det er indtil videre anslået til at skulle koste 11,6 millioner kroner. Nu får kommunen så 1,8 millioner i støtte, og det betyder at projektet kan blive konkret.

- Det betyder, at vi kan komme ud og snakke med lodsejerne om, hvad det er, de kan tænke sig, hvordan de ser projektet blive til virkelighed og hvordan vi både kan lave bedre natur og sikre nødvendig afvanding, siger rådmanden og fortsætter.

- Der er lang vej endnu. Vi skal have lavet en helhedsplan, vi skal have lodsejerne med og vi skal have konkretiseret den grove skitse, som vi har fået penge til.

Han tør ikke gætte på, hvornår første spadestik til den nye sø, bliver taget eller hvornår den står klar.

- Jeg risikerer bare at skulle trække i land senere, siger Lasse P. N. Olsen.