Foto: Forsvaret

Svenstrup-virksomhed fyrer 24 mand

Virksomheden Wärtsilä Svanehøj i Svenstrup, som lever af ordrer fra den maritime verden og fra olie- og energibranchen, har onsdag fyret 24 medarbejdere.

Det burde være en god idé at helgardere sig som virksomhed og satse på to brancher. Men når de to brancher er henholdsvis den maritime og olie- og energibranchen - og de begge to er i modvind - ender det bare med at gøre dobbelt så ondt.

Det har Wärtsilä Svanehøj i Svenstrup, som blandt andet laver gaspumper og lever af ordrer fra de to føromtalte brancher, måttet sande det meste af 2016. Og i særdeleshed i denne uge, hvor hele 24 medarbejdere har fået en fyreseddel.

- Det er korrekt, at vi har måttet sige farvel til 24 af vores timelønnede medarbejdere. Det er en stor klump på én gang, men situationen har været sådan, at vi løbende har afskediget folk hele året, siger Henrik Sørensen, direktør i Wärtsilä Svanehøj, der har eksisteret i Svenstrup siden 1965.

Det er især den lave oliepris, der rammer virksomheden, fordi den hæmmer investeringslysten i branchen. 

- Prisen er faktisk historisk lav, og det giver nogle udfordringer i den branche. Samtidig bliver der heller ikke bygget nær så mange skibe længere. I 2015 lå tallet på 1600 nye skibe, i år er det nede på 400, siger Henrik Sørensen.

Derfor har det været nødvendigt for Wärtsilä Svanehøj, som er en del af den oprindelige svenske virksomhed, at tilpasse sig situationen. I første omgang mente man, det var nødvendigt at sige farvel til 30 mand, men det blev forhandlet ned til 24 i samarbejde med tillidsmændene.

Fyringsvarslet blev meldt ud til medarbejderne mandag, og onsdag blev de berørte medarbejdere så underrettet. 

- De har alle sammen en god lang opsigelse, men jeg tror fuldt og fast på, at de når at få job i andre virksomheder, før de stopper her på stedet. Der er mangel på folk i metalbranchen, og det er dygtige, efterspurgte folk, vi har, siger direktør Henrik Sørensen.

Tidligere på året stod virksomheden noteret for at have 165 ansatte, heraf 66 timelønnede, men det tal er blevet noget lavere, oplyser Henrik Sørensen, som dog ikke har det præcise tal.

- Lige nu må vi bare afvente, at der kommer gang i sejlene igen i brancherne. Vi har nogle gode, nye produkter ude og er også kommet ud  på spændende markeder, så jeg tror bestemt, vi klarer os, siger Henrik Sørensen.