LIGE NU:

Tiltalt for bedrageri: Mand savede lillefinger af for at få udbetalt ulykkesforsikringer

Manden har tidligere sagsøgt 16 forsikringsselskaber, da de nægtede at udbetale erstatning. Forsikringsselskaberne blev frifundet.

I næste uge begynder er spektakulær sag ved Retten i Aalborg, hvor en 33-årig mand er tiltalt for med forsæt at have savet sin lillefinger af med henblik på at få udbetalt forsikringssummer for omkring 33 millioner kroner.

Den nu 33-årige mand savede, ifølge anklageskriftet, sig selv i lillefingeren med en rundsav tilbage i april 2014. Skaderne var så store, at fingeren efterfølgende måtte amputeres.

Inden da havde manden tegnet ulykkesforsikringer ved 17 forskellige forsikringsselskaber ligesom han også indberettede skaden til Arbejdsskadestyrelsen.

Alle forsikringsselskaberne nægtede at betale erstatning, med undtagelse af et, der udbetalte et aconto beløb til manden.

Forsikringsselskaber frifundet

Den nu 33-årige mand slæbte efterfølgende forsikringsselskaberne i retten og ved Retten i Aalborg blev forsikringsselskaberne frifundet den 27. december 2018.

Her mente retten, at tegningerne af de mange ulykkesforsikringer var påfaldende. Desuden var der uoverensstemmelse mellem den nu 33-årige mands og vidnernes forklaringer af hændelsesforløbet.

Sagen blev siden stillet for landsretten, hvor Vestre Landsret den 19. oktober 2019 stadfæstede byrettens afgørelse.

I sagen, der begynder ved Retten i Aalborg fredag i næste uge, er den 33-årige mand tiltalt for bedrageri, som i dette tilfælde kan give op til otte års fængsel, da der er tale om skærpende omstændigheder grundet beløbets størrelse, forklarer anklager i sagen, Mette Vestergaard, til TV2 Nord. Beløbets størrelse betyder desuden, at forældelsesfristen er på 10 år.

Der er afsat to dage til sagen, og der forventes dom mandag den 1. februar.