Foto: tv2nord.dk (Arkiv)

Trafikåre i Nørresundby sikres mod skybrud

I næsten et år vil et større kloakarbejde på en strækning af Østerbrogade i Nørresundby betyde gener for trafikken. Bilister opfordres til at overveje Limfjordstunnelen som alternativ.

I uge 31 sætter Aalborg Kommune gang i et større kloakarbejde i Nørresunby, der skal sikre en strækning af Østerbrogade i Nørresundby - og store dele af resten af byen - mod fremtidige oversvømmelser. Samtidig forbedres trafiksikkerheden for cyklister.

Arbejdet strækker sig fra Limfjordsbroen i syd til krydset Østerbrogade/Ane Dams Gade - ved Shell-tankstationen og selvom Aalborg Kommune sigter efter at genere trafikken så lidt som muligt, kan det ikke undgås. Den 18 meter brede vej, der er en hovedfærdselsåre gennem Nørresundby, indskrænkes nemlig til kun seks meters brede - med et spor i hver retning.

Dermed sløjfes midlertidigt svingbaner, cykelstier og parkering i siden af vejen.

- Der er ingen tvivl om, at pendlerne vil opleve det som et irritationsmoment, og vores håb er da også at mange vil vælge at bruge Limfjordstunnellen i stedet, siger Jesper Christensen fra NIRAS, der er Aalborg Kommunes rådgivende ingeniørfirma på projektet.

Cyklister afholdes helt fra at køre på Østerbrogade på den berørte strækning, så cyklister fra nord må trampe i pedalerne og køre via Sankt Peders Gade, Skrågade og Nørresundby Torv for at komme til Aalborg. Cyklister syd fra skal passere under Limfjordsbroen og køre langs syrestien og Engvej for at komme tilbage på Østerbrogade. Omkørslerne ses på det nedenstående kortudsnit.

Arbejdet vil vare i næsten et år, så først til juni 2017 er Østerbrogade igen til at kende. Og det er måske ikke engang sandt. En række ændringer på den befærdede vej skal nemlig sikre en større trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere. Cykelstien i begge retninger vil nemlig blive adskilt fra kørebanen, så busserne skal ikke - som de skal i dag - krydse ind over cyklernes bane.

Årsagen til arbejedet er blandt andet at man i 2012 oplevede oversvømmelser i en nærliggende dagligvarebutik i forbindelse med skybrud, og derfor skal der lægges større kloakledninger i vejen. Samtidig forberedes området til seperatkloakering, så sideveje i fremtiden kan blive koblet på det todelte kloaknet under Østerborgade.

I forbindelse med det store arbejde får de øvrige forsyningsselskaber også lejlighed til at kigge på deres installationer i jorden. Vand- og gasforsyningerne vil renovere deres installationer og Aalborg Fjernvarme skal lave forbedringer på deres forsyningsnet.

Arbejdet vil blive lavet i to etaper, så erhvervsdrivende i Nørresundby vil opleve mindskede gener ved arbejdet. Første etape går fra Havnegade til Engvej mens næste etape går fra Engvej til Ane Dams Gade. 

Sidegaderne Engvej, Østerbrogade og Sankt Peders Gade kan kortvarigt blive spærret ud til Østerbrogade så trafikanter skal finde alternative veje.

  Foto: Aalborg Kommune