Ti millioner til bedre læring blandt nordjyske elever

Foto: Lars Lyngdahl

A. P. Møller Fonden har doneret ti millioner kroner til at styrker nordjyske elevers læring og trivsel.

De kommende år skal omkring 1.350 lærere, pædagoger og skoleledere fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø og Rebild kommuner på efteruddannelse. De skal lære at arbejde tættere og bedre sammen mod det samme mål. Elevernes læring og trivsel skal styrkes.

Det er en donation på 10 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der gør det muligt at efteruddanne så mange lærere, pædagoger og skoleledere. Efteruddannelsen ad de mange medarbejdere skal Dafolo stå for.

- Jeg glæder mig over, at en nordjysk virksomhed sammen med seks nordjyske kommuner har fået så stor en bevilling til at udvikle professionelle læringsfællesskaber. Vi ser projektet som et vigtigt skridt i forhold til at indfri intentionerne med folkeskolereformen, afdelingsleder Peter Andersen fra Dafolo.

Efteruddannelsesforløbet vil have fokus på, at samarbejdet mellem lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningen bliver et professionelt læringsfælleskab. Hermed er intentionen at understøtte hele det kollegiale fælleskab – fra klasseværelset og skoledistriktet og helt ind i mødelokalerne på forvaltningen – til øget fælles fokus på elevernes læring og trivsel. 

Projektet har fokus på selve essensen af at undervise: at øge elevernes læring og trivsel

- Projektet har fokus på selve essensen af at undervise: at øge elevernes læring og trivsel, og det giver god mening, at indsatsen løftes i et fællesskab, hvor forvaltning, skoleleder, pædagog og lærer hver især påtager sig et ansvar, siger Jesper Carlsen, direktør på børne- og undervisningsområdet i Hjørring Kommune. 

Tidligere i marts måned kom det frem at A. P. Møller Fonden har givet tilsagn på 31 millioner kroner til flere nordjyske kommuner, der skal gå til opkvalificering af nordjyske lærere. Med de ti millioner Dafolo nu har fået uddelt går der altså 41 millioner fra A. P. Møller Fonden til de nordjyske lærere, elever og skoleledere. 

Flere nyheder fra TV2 Nord