1,3 milliard til byfornyelse i Aalborg Øst

Renovering og fornyelse af over 1.000 lejemål er fremtiden for Himmerland Boligforenings afdelinger i Aalborg Øst.

Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej i Aalborg Øst står over for en make-over af de helt store. Det besluttede et klart flertal i beboerforeningerne på de tre gader.

- Ved at gennemføre omfattende moderniseringer og i det hele taget tænke boliger på en ny måde vil vi skabe et varieret boligområde. Vi vil flytte de tre afdelinger fra at være godt 1.000 i realiteten ens boliger til at være en aktiv bydel med en stor variation af udtryk - en bydel, som vil være et afgørende løft både for det østlige Aalborg og for byen som helhed, siger Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening.

Med de nye boliger, kan klientellet i Aalborg Øst også sagtens skifte karakter. I hvert fald stiger huslejen - formentlig til et niveau på 800 kroner pr. kvadratmeter. pr. år.

- Det betyder at vi kan gennemføre renoveringen af de tre afdelinger med betydelig støtte fra fonden, uden at det belaster beboerne med massive huslejestigninger. Med beboernes tilslutning på plads kan vi nu gå videre til næste fase. Byggeriet vil blive opdelt i forskudte etaper, der bliver tilrettelagt ud fra den bedste byggerytme og den bedste byggeøkonomi. Forløber alt efter planerne kan vi gå i gang med projekteringen i 2013 og det er realistisk at vi kommer i gang med byggeriet i 2014. Det er endnu for tidligt at offentliggøre et forventet sluttidspunkt, men det er selvfølgelig ikke uden en vis bagtanke at vi benytter titlen Kildeparken 2020, når vi omtaler helhedsplanen for denne del af det østlige Aalborg, siger Ole Nielsen.

Flere nyheder fra TV2 Nord