200.000 flere tager bus og tog

Foto: Torben Lykke Larsen

Igen i 2013 har NT vækst i overskud og passagerer.

Nordjyllands Trafikselskab har i 2013 oplevet en fremgang i passagerer på en enkelt procent i forhold til 2012, hvilket svarer til 200.000 flere passagerer. Sammenregner man stigningen fra de forrige år, opfylder selskabet målsætningen om en gennemsnitlig vækst på to procent.

- Da vi lavede strategien i 2011, var vi enige om at målsætningen om en årlig passagervækst på to procent var meget ambitiøs. Vi har igangsat mange aktiviteter, der skal understøtte denne vækst, blandt andet satsningen på et regionalt x-bus net. Trods de uregelmæssigheder som den kollektive trafik som helhed oplevede på togsiden i 2012 og 2013, synes jeg at det er meget godt gået, at vi formår at skabe passagervækst, der svarer til vores ambitiøse mål, siger bestyrelsesformand Thomas Kastrup-Larsen.

På pengesiden viser NTs årsrapport et samlet overskud på 18,1 million kroner på bus og tog, der ifølge selskabet selv skyldes såkaldt gunstig udvikling på omkostningerne.

- For NT er det ikke noget mål i sig selv at skabe store overskud, men i disse tider med stramme offentlige budgetter er det naturligvis tilfredsstillende at hovedparten af NTs ejere (de nordjyske kommuner og Region Nordjylland) faktisk vil opleve en tilbagebetaling fra NT, siger Thomas Kastrup Larsen.

Flere nyheder fra TV2 Nord