2017 lover godt: Flere hundrede job på vej til Frederikshavn

Foto: Michael Andersen (Arkiv)

I en netop offentliggjort jobprognose for de tre kommuner i Vendsyssel melder virksomheder i stort set alle brancher om fremgang og behov for flere ansatte.

Det går godt i Vendsyssel, og det kommer til at gå endnu bedre. Det er overskrifterne i 2017-udgaven af Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuners årlige jobbarometer, der tager temperaturen på beskæftigelsen og skuer fremad mod 2018.

Årets udgave af jobbarometeret viser i Frederikshavn Kommune, at 37 procent af de i alt 356 adspurgte virksomheder i løbet af i år forventer at ansætte flere medarbejdere. 56 procent forventer at beholde de ansatte de har, og blot 6,5 procent af virksomhederne forventer, når 2017 bliver til 2018 at have færre ansatte end nu.

Læs også Job-boom i Vendsyssel: 1000 flere ansættelser

Det er i byggeriet, handlen, forretningsservice, kultur, turisme, event, og ikke mindst i metalindsustrien man forventer at skabe jobs det kommende år. Alene metalindustrien i Frederikshavn Kommune forventer at være 100 mand større ved udgangen af 2017 og samlet set viser jobprognosen at der i den kommende tid vil blive skabt 312 nye job.

- Det har stor betydning, at optimismen spreder sig over flere sektorer på arbejdsmarkedet. Det giver en bedre indikation på, at det går fremad. Virksomhederne melder i stigende grad om udfordringer med at rekruttere både faglærte håndværkere og faglærte til metalindustrien. Derfor arbejder vi i Frederikshavn Kommune med at opkvalificere ledige, og samtidig vejlede unge i retning af erhvervsuddannelser. Kravene til medarbejdernes kompetencer bliver større, også på områder som tidligere har været præget af ufaglært arbejdskraft, så som ældre og sundhedspleje. Men det er svært at bevare pessimismen, siger John Karlsson (Soc.dem.) der er  formand, Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune. 

Læs også Svejsere fra hele verden vil til Thisted efter avisartikel

De gode tider på virksomhederne stiller også krav til antallet af lærlinge, og her risikerer man altså at skabe en flaskehals, der kan skade virksomhedernes muligheder for at finde faglært arbejdskraft fremadrettet.

- Det er vigtigt for Frederikshavn Kommune, at vi beholder de unge. Og det er vigtigt for erhvervslivet, at det har adgang til kvalificerede medarbejdere. Derfor skal dialogen med virksomhederne om at bidrage til at løfte opgaven intensiveres, vi skal have flere til at se rationalet i at det er udbuddet af faglært arbejdskraft, der på sigt er truet, hvis vi ikke skruer op for antallet af lærlinge, siger John Karlsson.

Fakta: Jobbarometeret

Det årlige jobbarometer i Vendsyssel er lavet af Jobcenter Frederikshavn i et tværkommunalt samarbejde, der omfatter Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner.

Der udkommer et barometer for hver af de tre kommuner og et samlet barometer for vendsyssel. Det samlede barometer viser, at der i løbet af 2017 forventes omkring 1000 nye job i Vendsyssel.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord