Aalborg Byråd nedstemmer DFs halalforbud

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

DFs forslag om pålægge institutionerne at værne om danske værdier blev nedstemt på mandagens byrådsmøde i Aalborg.

Dansk Folkepartis forslag om blandt andet forbud af halalkød i institutioner, og at holde kristne traditioner i hævd blev nedstemt på mandagens byrådsmøde. Venstre havde et ændringsforslag, hvor man ønskede byrådet lavede en henstilling med udgangspunkt i Dansk Folkepartis forslag. Men også dette blev nedstemt.

Forslaget fra Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti gik ud på, at man blandt andet skulle forbyde Halalkød i institutionerne i Aalborg Kommune. Udover at forbyde halalkød, var der også et påbud om at følge danske madtraditioner, herunder især svinekød, og at man fremover værner om danske traditioner som eksempelvis kirkebesøg og jule- og påskeklip.

Forslaget blev stillet i forbindelse med den store flygtningestrøm, der er til kommunen. Men hos Socialdemokraterne mente man, at Dansk Folkeparti har opfundet et problem, der slet ikke eksisterer i Aalborg kommune. Derfor afviste man at stemme for forslaget fra Dansk Folkeparti.

Den første taler, der tog ordet, var May-Britt Iversen fra Socialdemokraterne. Hun lagde vægt på, at man i Aalborg allerede følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Et andet hovedargument fra Socialdemokraterne gik ud på at værne om nærdemokratiet. Derfor stolede Socialdemokraterne på, at man i forældrebestyrelserne rundt om i kommunerne selvstændigt kunne træffe de nødvendige beslutninger. En holdning, der var bred opbakning til rundt om bordet. Bortset fra Dansk Folkeparti. For her her har man en mistillid til, at nærdemokratiet vil værne om de danske værdier på længere sigt.

- Vi synes ikke, det skal være op til de enkelte forældrebestyrelser. Vi skal ikke lægge det ud til forældrene. Det må være op til politikerne at tage disse beslutninger, sagde Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti.

Hos Venstre ville man ikke afvise forslaget fra Dansk Folkeparti. Her fremlagde man i stedet et ændringsforslag, der vil henstille til, at man følger forslagene fra Dansk Folkeparti fremfor at indføre direkte regler. For på den måde at være på forkant med udviklingen i flygtningestrømmen og sende et signal til institutionerne. Et ændringsforslag der også fik opbakning fra Konservative og Liberal Alliance.

Men Venstres ændringsforslag havde ikke nogle røde tilhængere. Den socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup Larsen mente, at det var et direkte selvmodsigende forslag.

- Der er noget selvmodsigende i, at man hylder det selvstændige demokrati, og at man gerne vil lave en henstilling, sagde Thomas Kastrup Larsen.

Der var også flere byrådsmedlemmer, der kritiserede DF for at føre landspolitik i byrådssalen, og blot føre signalpolitik. Og kritikken af det nye byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, Kristoffer Hjort Storm, var hård, og flere kaldte ham for uerfaren.

- Det er ren plagiat helt ned til sidste stavefejl. Forfatteren er Per Dalsgaard, der er medlem (fra DF, red.) af byrådet i Syddjurs. Det er fuldstændig en molbohistorie, siger May-Britt Iversen fra Socialdemokraterne, der håbede på, at Kristoffer Hjort Storm vil tage nogle mere konkrete forslag op fremover.

- Jeg vil bede Kristoffer Hjort Storm om at trække i arbejdstøjet, sagde May-Britt Iversen.

Per Clausen fra Enhedslisten foreslog i spøg, at kål var en større del af den danske madhistorie end svinekød til stor morskab i byrådssalen. Men forslaget om mere kål i kommunens institutioner fik heller ikke nogen stor opbakning på mandagens møde.

Forsiden lige nu