Aalborg Energikoncern overvejer el-kedel til 30 millioner

Rådmand Lasse P.N. Olsen vil købe ny elkedel til 30 millioner til Nordjyllandsværket, efter man har været nødt til at sætte varmeprisen op. Foto: TV2/Nord

Den varslede stigning i går på varmepriserne fik Aalborg Energikoncern til at tænke alternativt. Nu vil man købe en el-kedel til Nordjyllandsværket.

I går kom det frem, at Aalborg Kommune sætter varmepriserne 'markant op' efter bare to måneder og én dag som ejer af Nordjyllandsværket. 

Planen var ellers, at man ved købet af værket kunne holde varmeprisen i ro. 

I dag kommer så en ny udmelding fra Aalborg Energikoncern: En elkedel skal etableres på værket. Til den nette sum i  omegnen af 30 millioner kroner. 

- Ja, det er noget af en investering oveni. Men det forbedrer vores fleksibilitet betydeligt, så jeg er sikker på, at det er det rigtige at gøre, siger Lasse P.N. Olsen, som er bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.

En enig bestyrelse i Aalborg Energikoncern besluttede i går at se nærmere på de muligheder og den fleksibilitet en såkaldt elkedel kan give i forhold til fjernvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket.

Inden købet havde vores rådgivere lavet tre modeller for udviklingen i varmepriserne. Ingen af dem har kunnet forudse de lave priser, og faldet er kommet bag på os alle

- Inden købet havde vores rådgivere lavet tre modeller for udviklingen i varmepriserne. Ingen af dem har kunnet forudse de lave priser, og faldet er kommet bag på os alle. Vi mener, at vi har spurgt de rette, men måske skal de kigge deres modeller igennem igen, siger Lasse P.N. Olsen. 

Helt konkret vil en elkedel give Aalborg Varme A/S mulighed for at producere fjernvarme baseret på el, således at fjernvarmeproduktionen bliver væsentligt mere fleksibel i forhold til elmarkedet, idet Aalborg Varme A/S ved lave elpriser kan fremstille fjernvarme omkostningseffektivt på elkedlen og omvendt i perioder med høj elpris kan øge kraftvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket.

- En elkedel vil både give os mulighed for at lagre energien i varmt vand, når Nordjyllandsværket producerer overskudsstrøm, og den giver mulighed for at producere varme baseret på el, når elprisen på markedet er lav. En elkedel kan derfor skabe en fleksibilitet, som ganske enkelt giver os bedre muligheder for at producere varmen så billigt som muligt, forklarer bestyrelsesformanden.

Elkedlen kommer samtidigt til at spille en rolle i driften af fjernvarmenettet i Aalborg, da den i praksis vil fungere som en reservelastenhed. Elkedlen vil kunne bruges som reserveanlæg ved udfald af én eller flere af de store varmeleverandører, der udover Nordjyllandsværket, også tæller affaldsforbrændingen Reno Nord, samt Aalborg Portland.

Samtidig skal elkedlen fungere som reservelastenhed i forhold til miljøet, da el som energikilde er markant bedre for miljøet end eksempelvis olie eller gas.

- Vi har nu truffet en principbeslutning om, at en elkedel er en af de teknologier, vi satser på på den helt korte bane. Vi har derfor bedt vores rådgivende ingeniører om at udarbejde en analyse og et konkret projektforslag på en 60-80 MW elkedel. Når det er klart vil bestyrelsen træffe en endelig beslutning, siger bestyrelsesformanden.

Aalborg Kommune skal bruge yderligere 30 millioner kroner på Nordjyllandsværket.  Foto: Per Frank Paulsen

Aalborg Kommune købte Nordjyllandsværket af svenske Vattenfall for 725 millioner kroner. Med den nye elkedel løber prisen altså op i trekvart milliard. 

Bemærk: I gårsdagens pressemeddelelse med borgmester Thomas Kastrup-Larsens reaktioner på fjernvarmeprisstigningerne,  angav Aalborg Kommune 1. april som den dato, prisstigningen træder i kraft. Dette er ikke korrekt. Den 1. april er varslingsdatoen for prisstigningen, der således først træder i kraft den 1. juli.

Flere nyheder fra TV2 Nord