Aalborg kører videre med letbanen

Aalborg Kommune opgiver ikke håbet om at få en letbane, selvom pengene er slettet fra Finansloven. Foto: Vandkunsten

Processen omkring planlægningen af Aalborg Letbane kører videre. Det er konklusionen efter dagens møde imellem By- og Landskabsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune.

De to udvalg indstiller nu til Aalborg Byråd, at byrådet godkender kommuneplantillæg og miljørapport (MV og VVM) for Aalborg Letbane.

- Det gør vi, fordi vi selvfølgelig skal være klar, når det forhåbentlig lykkes os at få letbanen tilbage på finansloven, udtaler rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen, og han fortsætter:

- Aalborg Letbane er en god forretning, og i Statens samlede budget for 2016 drejer det sig om en beskeden post på 41 mio. kr. Det er en meget lille del af de samlede investeringer i dansk infrastruktur, men en investering af uvurderlig betydning for væksten i Nordjylland.

Rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen Mads Duedahl supplerer:

- Erfaringer viser, at letbanen vil kaste op imod 13 gange af investeringen igen. I modsætning til f.eks. øget busdrift, er letbanen en blivende investering, som giver investorer den fornødne tillid til den kommende udvikling, slutter rådmanden.

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord