Aalborg Lufthavn får ny nærpolitistation

00:28

Nordjyllands Politi opretter politistation i Aalborg Lufthavn

Foto: Aalborg Lufthavn

1 af 2

Nordjyllands Politi har besluttet at etablere en nærpolitistation i Aalborg Lufthavn i Nørresundby.

Etableringen af den nye nærstation betyder, at nærpolitistationen i Løvbakken i Nørresundby deles op i to, idet en del af opgaverne flyttes ud til lufthavnen, mens den resterende del – de kriminalpræventive – flyttes til Politigården i Aalborg.

Flytningen indebærer en styrkelse af bemandingen i Nørresundby, fordi 15-16 medarbejdere fremover får fast arbejdsplads i lufthavnen. Den nye nærpolitistation skal løse en bred vifte af opgaver, fx paskontrol, efterforskning, kontroller, transportopgaver og forskellige former for sagsbehandling.

Politidirektør Elsemette Cassøe fra Nordjyllands Politi forsikrer, at politiet fortsat vil være massivt til stede i Nørresundby med patruljer, herunder cykelpoliti og med en fokuseret indsats i Løvvangen, også på det forebyggende område.

- Borgerne vil stadig opleve et engageret nærpoliti, der har fokus på de konkrete problemer, og vores betjente vil arbejde målrettet med at styrke de gode relationer til alle samarbejdspartnere i lokalområdet, siger Elsemette Cassøe.

Politidirektøren pointerer, at nærbetjentene fremover kan fokusere mere på det nære forebyggende arbejde, fordi en del opgaver med sagsbehandling blandt andet flyttes til den nye nærpolitistation i Aalborg Lufthavn.

Baggrunden for oprettelsen af den nye nærpolitistation skal findes i flere forhold. Overordnet set den aktuelle situation, som dansk politi står med, der indebærer afgivelser til grænsen og mere komplekse former for kriminalitet. Lokalt set ses en stigning i passagertallet i lufthavnen, der fordrer mere kontrol.

Desuden vil fast politi-personale i lufthavnen blandt andet give en øget tilgængelighed og sikre en mere fleksibel opgaveløsning, ligesom den permanente tilstedeværelse af uniformeret personale vil kunne give mere tryghed for passagerer såvel som for lufthavnens medarbejdere.

Tidspunktet for ændringerne er ikke præcist fastlagt, men politiledelsen forventer, at det sker i løbet af nogle få måneder.

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord