Aalborg Universitet med i stort forsknings-projekt

Hvordan forbedrer museerne deres formidling? Det skal nyt forksningsprojekt besvare. Foto: TV2 Nord

En millionbevilling til stort forskningsprojekt skal gøre museernes formidling af kulturarven bedre.

Med en bevilling på 20 millioner fra Nordea-fonden og VELUXFONDEN samler fem danske universiteter og 13 danske museer kræfterne om at undersøge, hvordan man kan forbedre museernes muligheder for at formidle kulturarven til alle grupper af danskere.

Danske museer har gennem de sidste 15 år med støtte fra offentlige midler og store danske fonde arbejdet med at udvikle nye formidlingsformer med det formål at berige museumsoplevelsen og involvere nye publikumsgrupper.

Det drejer sig ikke mindst om de mange muligheder, digital formidling giver for at tilbyde brugerne nye oplevelser og indsigter. Men man ved stadig meget lidt om, hvordan de nye formidlingsformer virker på - og fungerer for brugerne. Det vil dette nye store projekt råde bod på ved at svare på spørgsmål som:

· Hvilke dilemmaer har danske museer stået i, og hvilke dilemmaer står de aktuelt i, når de skal foretage afvejninger mellem oplysning og oplevelse i deres formidling?
· Hvem bliver egentlig inddraget med museernes nye formidlingsformer?
· Hvad betyder brugerinddragelse for de involverede i forhold til fx læring, fællesskab og livskvalitet

Svarene på disse spørgsmål vil gøre danske museer bedre til at involvere brugerne, så de styrker deres kulturelle udsyn, indsigt og deres sociale og demokratiske fællesskab og herigennem vores fælles livskvalitet.

Det er første gang, både nationalt og internationalt, at så mange universiteter og museer samarbejder om at designe, afprøve og evaluere nye formidlingsformer på museerne og endda gør det på et velfunderet historisk og videnskabeligt grundlag.

Denne baggrund vil gøre projektets resultater meget solide og meget brugbare for både små og store museer fra hele landet.

Projektet er også specielt, fordi to af de store fonde, Nordea-fonden og VELUXFONDEN, er gået sammen for at finansiere det, ligesom de deltagende universiteter og museer også bidrager med finansiering. Projektet har dermed opnået en samlet finansiering på 42 mio. kr.

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, deltager med to delprojekter og to ph.d.ere i samarbejde med henholdsvis Aalborg Historiske Museum og Limfjordsmuseet.

Flere nyheder fra TV2 Nord